φυτοπροστασία

gaiasense at IPM Decisions Workshop

To gaiasense στην 1η επιστημονική ημερίδα του έργου IPM Decisions

1464 1164 gaiasense - Ευφυής γεωργία

Το ευρωπαϊκό έργο “IPM Decisions” του Ορίζοντα 20202 έχει ως αντικείμενο την ευρεία διάδοση και υιοθέτηση συστημάτων υποστήριξης λήψης αποφάσεων (Decision Support Systems) στα πλαίσια…

Θέλω να μάθω περισσότερα

Συμπληρώστε και στείλτε μας τα στοιχεία σας, ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας ενημερώσουμε ακόμα πιο αναλυτικά για το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense.