Μπορώ να βελτιώσω
την παραγωγή μου και
να μειώσω το κόστος της;

Το gaiasense μπορεί
να σας βοηθήσει

Ξέρουμε τι θα πει να είσαι αγρότης.

Καθημερινά αντιμετωπίζετε μια σειρά από προκλήσεις. Αγχώνεστε για τις ασθένειες των καλλιεργειών σας και για τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Πρέπει να αποφασίζετε καθημερινά για θέματα που επηρεάζουν σημαντικά την παραγωγή σας.

Μέχρι σήμερα αποφασίζετε με βάση την εμπειρία σας και ίσως την επιστημονική γνώση του γεωπόνου της περιοχής σας. Πολλές φορές όμως για να καταλάβετε τι συμβαίνει στο χωράφι σας πρέπει να ρωτήσετε εξειδικευμένους επιστήμονες που συχνά δεν είναι διαθέσιμοι. Αγωνιάτε πως δεν παίρνετε τις καλύτερες αποφάσεις για την καλλιέργειά σας και βλέπετε να χάνετε σε απόδοση και ποιότητα της παραγωγής σας.

Το gaiasense είναι εδώ για εσάς:
Σας προσφέρει επιστημονική γνώση και έγκυρες πληροφορίες για να αντιμετωπίσετε τους κινδύνους και τα προβλήματα της παραγωγής με τον καλύτερο και τον πιο αξιόπιστο τρόπο.

Ανακαλύψτε τα οφέλη

Η δουλειά σας γίνεται πιο εύκολη και αποδοτική

  • Το σύστημα gaiasense, σε συνδυασμό με το γεωργικό σύμβουλο που αξιοποιεί τα εργαλεία του, υπολογίζει ακριβώς τις ποσότητες των λιπασμάτων, των φυτοφαρμάκων και του αρδευτικού νερού που απαιτεί η κάθε καλλιέργεια κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Σε συνδυασμό με το σωστό χρόνο εφαρμογής τους αποτρέπεται η υπερβολική και η άσκοπη χρήση τους. Έτσι μειώνεται σημαντικά το κόστος παραγωγής και αυξάνεται το κέρδος σας.

  • Με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από το gaiasense και τις οδηγίες του γεωργικού συμβούλου που τις αξιοποιεί, μπορείτε να καθορίσετε την ακριβή ποσότητα και το είδος των θρεπτικών στοιχείων καθώς και την ποσότητα του νερού που χρειάζεται η καλλιέργειά σας. Έτσι εξασφαλίζετε την αύξηση της παραγωγής και τη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων σας. Επιπρόσθετα, αυξάνεται η διατηρησιμότητα της παραγωγής λόγω της ευρωστίας των καρπών.

  • Το gaiasense παρέχει τη δυνατότητα συνεχούς καταγραφής διαφόρων παραμέτρων της καλλιέργειας που έχουν επίπτωση στο περιβάλλον. Η καταγραφή αυτή συμβάλλει στη μείωση των κινδύνων για το περιβάλλον, όπως είναι η βιολογική ανισορροπία, η λειψυδρία και η ερημοποίηση που συχνά προκαλούνται από την εντατική γεωργία.

  • Το προϊόν που παράγεται με τη βοήθεια του συστήματος υπηρεσιών gaiasense αποκτά μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία γιατί έχει καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά και συνεπώς καλύτερες τιμές. Τα προϊόντα αυτά παράγονται με μεθόδους που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα λόγω της μειωμένης χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων και με τη βοήθεια της ιχνηλασιμότητας γίνονται πιο ελκυστικά για τον καταναλωτή.

  • Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες gaiasense, έχετε ανά πάσα στιγμή εικόνα για τον κίνδυνο προσβολής που διατρέχει η καλλιέργειά σας από εχθρούς (έντομα) και ασθένειες (μύκητες).

    Επιπλέον μπορείτε σε συνεργασία με τον υπεύθυνο γεωργικό σύμβουλο που αξιοποιεί τα εργαλεία του gaiasense, να επιλέγετε το πλέον κατάλληλο χρονικό διάστημα για την εφαρμογή χημικών φυτοπροστατευτικών μέτρων (ψεκασμοί). Με την ελεγχόμενη και ακριβή χρήση φυτοφαρμάκων επιτυγχάνεται παραγωγή ασφαλέστερων και πιο ποιοτικών τροφίμων.

Η χρήση των υπηρεσιών του gaiasense σας οδηγεί σε πραγματική αύξηση του κέρδους σας και σε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων σας.

Το gaiasense στην πράξη

gaiasense αγρότης παράδειγμα

Πώς μπορείτε να κάνετε πιο «έξυπνη» τη φυτοπροστασία;

Με τη χρήση των εργαλείων gaiasense από εσάς και το γεωπόνο σας, μπορείτε πλέον να ενημερώνεστε για τον πραγματικό κίνδυνο προσβολής από συγκεκριμένο εχθρό ή ασθένεια με βάση τις επικρατούσες συνθήκες. Στην περίπτωση που πραγματικά χρειάζεται, το σύστημα σας καθοδηγεί στο καλύτερο χρονικό διάστημα για την εφαρμογή των ψεκασμών.

Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να επιτύχετε ακόμη και μείωση του απαιτούμενου αριθμού ψεκασμών αλλά με βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους, αφού οι ψεκασμοί σας θα γίνονται μόνο όταν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος.

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες gaiasense για την προστασία της καλλιέργειάς σας επιτυγχάνετε στην πράξη μείωση του κόστους παραγωγής. Ταυτόχρονα, βελτιώνετε την ποιότητα των προϊόντων σας (χάρη στη μειωμένη υπολειμματικότητα των φυτοφαρμάκων) και προστατεύετε ενεργά το περιβάλλον.

Θέλω να μάθω περισσότερα

Συμπληρώστε και στείλτε μας τα στοιχεία σας, ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας ενημερώσουμε ακόμα πιο αναλυτικά για το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense.