Φαντάζεστε πόσο ευκολότερη
θα ήταν η δουλειά σας,
αν είχατε τα καλύτερα εργαλεία
στα χέρια σας;

Το gaiasense είναι εδώ
για εσάς!

Είστε επαγγελματίας. Γνωρίζετε πως για να πετύχετε στην εργασία σας χρειάζεστε και τα κατάλληλα εργαλεία. Όπως ο αγρότης έχει στη διάθεσή του γεωργικά μηχανήματα και εξοπλισμό, έτσι και εσείς χρειάζεστε εκείνα τα εργαλεία που θα διευκολύνουν τη δουλειά σας.

Μέχρι σήμερα, ως γεωργικός σύμβουλος βασίζεστε σχεδόν αποκλειστικά σε επιτόπιες παρατηρήσεις. Το μοναδικό σας “εργαλείο” είναι τα μάτια σας, ενώ στην πράξη υπάρχουν δεδομένα στα οποία δεν έχετε πρόσβαση ή δεν μπορείτε εύκολα να τα αξιοποιήσετε.

Για να δώσετε σωστές συμβουλές θα έπρεπε να έχετε εικόνα όλων των δεδομένων χωρίς να παραλείπετε ή να ξεχνάτε κάτι από αυτά. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να είναι ατμοσφαιρικά, εδαφολογικά και βιολογικά, όπως επίσης και να αφορούν σε θέματα θρέψης, άρδευσης και φυτοπροστασίας.

Το σύστημα gaiasense είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης που θα καλύψει αυτήν την ανάγκη με τον καλύτερο τρόπο. Οι υπηρεσίες του σας δίνουν πρόσβαση σε διαφόρων τύπων δεδομένα τα οποία είναι επεξεργασμένα και σε κατανοητή μορφή. Αυτά τα δεδομένα πλέον μπορείτε εσείς, ως γεωργικός σύμβουλος, με βάση την εμπειρία και τις γνώσεις σας, να τα μετατρέψετε σε μια έγκυρη και αποτελεσματική συμβουλή για τον παραγωγό.

Ανακαλύψτε τα οφέλη

Ολοκληρωμένες και πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες

Παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους παραγωγούς, με τη μορφή γεωργικών συμβουλών.

Ολοκληρωμένη διαδικτυακή εφαρμογή για την τήρηση του ιστορικού κάθε εκμετάλλευσης και των καλλιεργητικών εργασιών. Καταργεί τα αυτόνομα και διαφορετικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά και αποτελεί μέρος μιας πλατφόρμας με μεγάλες δυνατότητες.

Δυνατότητα πραγματοποίησης οργανωμένων ελέγχων και καταγραφή επιτόπιων παρατηρήσεων στον αγρό μέσω εφαρμογών για έξυπνα κινητά. Άμεσος συγχρονισμός των δεδομένων αυτών με την πλατφόρμα gaiasense.

Μείωση των κινδύνων παραγωγής χάρη στη δυνατότητα αμεσότερου εντοπισμού τους και στην αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

Λήψη ορθών αποφάσεων, βασισμένων όχι μόνο στην εμπειρία και τις γνώσεις σας, αλλά σε επιστημονική γνώση και ακριβή δεδομένα.

Γρήγορη υλοποίηση ελέγχων χάρη στις συνεχώς ενημερωμένες πληροφορίες για κάθε αγροτεμάχιο που χειρίζεστε.

Θέλω να μάθω περισσότερα

Συμπληρώστε και στείλτε μας τα στοιχεία σας, ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας ενημερώσουμε ακόμα πιο αναλυτικά για το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense.