Οι άνθρωποι

πίσω από το gaiasense

NEUROPUBLIC

Η NEUROPUBLIC είναι η εταιρεία που αναπτύσσει όλες τις τεχνολογικές συνιστώσες του συστήματος gaiasense, δηλαδή το λογισμικό, τους τηλεμετρικούς σταθμούς, τα υπολογιστικά συστήματα. Επιπλέον, έχει την επιχειρησιακή ευθύνη για την ανάπτυξη και λειτουργία του συστήματος των σταθμών σε όλη την Ελλάδα.

Με δραστηριότητα πάνω από 10 χρόνια στην πληροφορική για τον αγροτικό τομέα η εταιρεία μετουσιώνει την τεράστια εμπειρία της σε ένα μοναδικό έργο το οποίο μπορεί να αναμορφώσει στην πράξη την Ελληνική αγροτική παραγωγή.

GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ είναι ο φορέας που συντονίζει τα δίκτυα συνεργασίας και εμπορικής προώθησης του συστήματος gaiasense.

Οι εταιρείες NEUROPUBLIC και GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, σε συνεργασία με γεωτεχνικούς, συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών, αγροτικές επιχειρήσεις και βιομηχανίες του αγροτικού και διατροφικού τομέα, υλοποιούν τις υπηρεσίες Ευφυούς Γεωργίας gaiasense σε πάνω από 10 διαφορετικές καλλιέργειες σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Χρονιά με τη χρονιά ο αριθμός αυτός πολλαπλασιάζεται.

Στόχος των υπηρεσιών

Στόχος των υπηρεσιών είναι να δοθεί τέλος στα συσσωρευμένα προβλήματα που σχετίζονται με τη σπατάλη των πόρων στη γεωργία, την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, την κακή διαχείριση του αρδευτικού νερού, την έλλειψη εστιασμένης αντιμετώπισης των ασθενειών που ταλανίζουν επί χρόνια τον αγροτικό κόσμο και μειώνουν δραματικά τα κέρδη του.

γνωρίστε τους συντελεστές του gaiasense

Πού απευθύνονται

Οι υπηρεσίες αναπτύχθηκαν για να εξυπηρετήσουν το σύνολο των αγροτών, των αγροτικών ενώσεων και των συνεταιρισμών, των γεωτεχνικών συμβούλων, των ερευνητών, των εμπορικών και επιχειρηματικών οργανισμών που συνδέονται με τον αγροτικό τομέα.

Σε επιστημονικό επίπεδο οι υπηρεσίες μπορούν να αξιοποιηθούν από πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα που σχετίζονται με τον τομέα της γεωργίας και της τεχνολογίας, για να εξελίξουν αποτελεσματικότερα την έρευνά τους και να την συνδέσουν πιο άμεσα με τις ανάγκες των παραγωγικών φορέων της αγροτικής οικονομίας.

Θέλω να μάθω περισσότερα

Συμπληρώστε και στείλτε μας τα στοιχεία σας, ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας ενημερώσουμε ακόμα πιο αναλυτικά για το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense.