Ξέρετε ότι
η ευφυής γεωργία

μπορεί να σας οδηγήσει
στο μέλλον;

Η ευφυής γεωργία είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης της αγροτικής δραστηριότητας. Μπορεί να φέρει σημαντική μείωση στο κόστος αλλά και σημαντική ποιοτική και ποσοτική βελτίωση στην αγροτική παραγωγή.

Αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες και την επιστημονική γνώση με τρόπο ώστε να παίρνετε σωστότερες αποφάσεις για την παραγωγή σας ωφελώντας την τσέπη σας και το περιβάλλον.

gaiasense

Υποδεχτείτε μια
τεχνολογική ελληνική
καινοτομία παγκόσμιας
εμβέλειας

Το gaiasense είναι το Ελληνικό σύστημα υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας που καταγράφει και αναλύει συνεχώς δεδομένα και μετρήσεις από την καλλιέργειά σας και σας προσφέρει όλα εκείνα τα τεχνολογικά εργαλεία που θα σας οδηγήσουν σε σημαντικό οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος.

Τα σημαντικότερα οφέλη

από τη χρήση της ευφυούς γεωργίας
με μια ματιά

Το gaiasense αποδεδειγμένα σας προσφέρει μία σειρά
από πλεονεκτήματα για τη δουλειά σας:

  • Μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και αρδευτικού νερού
  • Αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν την παραγωγή
  • Ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της παραγωγής
  • Δημιουργία πρόσθετης αξίας στα αγροτικά προϊόντα
  • Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  • Συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο της Ε.Ε.

Αυτό στην πράξη ισοδυναμεί με ένα μεγάλο
«Οικονομικό και Περιβαλλοντικό όφελος»

gaiasense ένα σύστημα τεσσάρων διαστάσεων

που καλύπτει τις πραγματικές
ανάγκες της παραγωγής σας

gaiasense remote

Remote

Κάθε λίγες ημέρες μια καινούργια εικόνα από το διάστημα μπαίνει στο gaiasense και αποκαλύπτει πληροφορίες για την ανάπτυξη των φυτών σας και την κατάσταση του αγροτεμαχίου σπιθαμή προς σπιθαμή. Όπου κι αν βρίσκεται.

gaiasense field

Field

Σε αντιπροσωπευτικά σημεία στην Ελληνική γεωργική γη και μέσα στις καλλιέργειες υπάρχουν οι αισθητήρες του gaiasense που αδιάλειπτα στέλνουν μετρήσεις από τον αέρα, το έδαφος και τα φυτά.

gaiasense eye

Eye

Το δίκτυο των ειδικών που συνεργάζεται με το gaiasense, εξοπλισμένο με τα σύγχρονα εργαλεία του, μπαίνει μέσα στις καλλιέργειες, παρατηρεί, συλλέγει δείγματα, αναλύει και μετράει πράγματα που δεν μπορούν να μετρηθούν διαφορετικά.

gaiasense farm

Farm

Ο παραγωγός καταγράφει ψηφιακά τις εργασίες του, τα αγροεφόδια που εφαρμόζει και τα αποτελέσματα της συγκομιδής του. Εύκολα και χωρίς να ξέρει από τεχνολογίες υπολογιστών.

Ηλεκτρονική παρουσίαση gaiasense

Δείτε πώς μπορείτε να ωφεληθείτε

από τις υπηρεσίες του gaiasense

gaiasense αγρότης οφέλη

Είστε Αγρότης;

Βελτιώστε την παραγωγή σας με πολλούς τρόπους, ωφεληθείτε οικονομικά και αξιοποιήστε νέες δυνατότητες για το προϊόν σας.

gaiasense γεωργικός σύμβουλος οφέλη

Είστε
Γεωργικός Σύμβουλος;

Προσφέρετε νέες συμβουλευτικές υπηρεσίες που μέχρι τώρα δεν μπορούσατε. Σφραγίστε τη δουλειά σας με επιστημονική τεκμηρίωση και αποκτήστε πρόσβαση στις επαγγελματικές προοπτικές της νέας ψηφιακής εποχής στη γεωργία.

gaiasense ερευνητής οφέλη

Είστε Ερευνητής;

Αποκτήστε πρόσβαση σε σημαντικά δεδομένα, δοκιμάστε την έρευνά σας στην πράξη σε πραγματικές συνθήκες, εξελίξτε την και κερδίστε από αυτήν.

Τώρα όλες οι υπηρεσίες του gaiasense είναι στα χέρια σας, με τη νέα εφαρμογή για κινητά.

Θέλω να μάθω περισσότερα

Συμπληρώστε και στείλτε μας τα στοιχεία σας, ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας ενημερώσουμε ακόμα πιο αναλυτικά για το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense.