Συνδρομητικά πακέτα
Σύγκρινε τα πακέτα gaiasense
Χαρακτηριστικά

Επικοινώνησε μαζί μας για να δημιουργήσουμε το πακέτο υπηρεσιών που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σου

Τα αγροτεμάχιά σου
Παραμετροποίηση αγροτεμαχίων
Καταγραφή εργασιών
Πρόγνωση καιρού ανά αγροτεμάχιο
Προειδοποίηση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
Καταλληλότητα ψεκασμών
Προειδοποίηση κινδύνων
Υδατικοί δείκτες
Συντελεστές ανάπτυξης
Δείκτης βλάστησης
Εδαφική καταλληλότητα
Μελέτη εδαφικής ομαδοποίησης για τη θρέψη
Διαχείριση ημερολογίου εργασιών
Μητρώο εισροών/εκροών
Πλάνο βελτιστοποίησης της παραγωγής
Περιβαλλοντικοί δείκτες - μελέτη βιωσιμότητας
Καταγραφή παρατηρήσεων επιτόπιου ελέγχου
Στρατηγικές άρδευσης
Οδηγίες φυτοπροστασίας
Υποστήριξη από γεωργικό σύμβουλο
Οδηγός γνώσεων
Πανελλαδική 5ήμερη πρόγνωση καιρού
24ωρα δεδομένα πανελλαδικού αγρομετεωρολογικού δικτύου gaiasense
Ισοζύγιο θρεπτικών στοιχείων
Συνταγή θρέψης
Αποτύπωμα άνθρακα
Ιστορικά δεδομένα από αγρομετεωρολογικό σταθμό gaiasense
Συμβουλές άρδευσης
Συστάσεις φυτοπροστασίας
Αγορά συνδρομής
€ 30/έτος + Φ.Π.Α.
Χαρακτηριστικά
business 1
από 30 χρήστες

business 2
από 30 χρήστες

business 3
από 30 χρήστες

Επικοινώνησε μαζί μας για να δημιουργήσουμε το πακέτο υπηρεσιών που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σου

Τα αγροτεμάχιά σου
Παραμετροποίηση αγροτεμαχίων
Καταγραφή εργασιών
Πρόγνωση καιρού ανά αγροτεμάχιο
Προειδοποίηση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
Καταλληλότητα ψεκασμών
Προειδοποίηση κινδύνων
Υδατικοί δείκτες
Συντελεστές ανάπτυξης
Δείκτης βλάστησης
Εδαφική καταλληλότητα
Μελέτη εδαφικής ομαδοποίησης για τη θρέψη
Διαχείριση ημερολογίου εργασιών
Μητρώο εισροών/εκροών
Πλάνο βελτιστοποίησης της παραγωγής
Περιβαλλοντικοί δείκτες - μελέτη βιωσιμότητας
Καταγραφή παρατηρήσεων επιτόπιου ελέγχου
Στρατηγικές άρδευσης
Οδηγίες φυτοπροστασίας
Υποστήριξη από γεωργικό σύμβουλο
Οδηγός γνώσεων
Πανελλαδική 5ήμερη πρόγνωση καιρού
24ωρα δεδομένα πανελλαδικού αγρομετεωρολογικού δικτύου gaiasense
Ισοζύγιο θρεπτικών στοιχείων
Συνταγή θρέψης
Αποτύπωμα άνθρακα
Ιστορικά δεδομένα από αγρομετεωρολογικό σταθμό gaiasense
Συμβουλές άρδευσης
Συστάσεις φυτοπροστασίας
Χαρακτηριστικά
business 1
από 30 χρήστες

business 2
από 30 χρήστες

business 3
από 30 χρήστες

Επικοινώνησε μαζί μας για να δημιουργήσουμε το πακέτο υπηρεσιών που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σου

Τα αγροτεμάχιά σου
Παραμετροποίηση αγροτεμαχίων
Καταγραφή εργασιών
Πρόγνωση καιρού ανά αγροτεμάχιο
Προειδοποίηση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
Καταλληλότητα ψεκασμών
Προειδοποίηση κινδύνων
Υδατικοί δείκτες
Συντελεστές ανάπτυξης
Δείκτης βλάστησης
Εδαφική καταλληλότητα
Μελέτη εδαφικής ομαδοποίησης για τη θρέψη
Διαχείριση ημερολογίου εργασιών
Μητρώο εισροών/εκροών
Πλάνο βελτιστοποίησης της παραγωγής
Περιβαλλοντικοί δείκτες - μελέτη βιωσιμότητας
Καταγραφή παρατηρήσεων επιτόπιου ελέγχου
Στρατηγικές άρδευσης
Οδηγίες φυτοπροστασίας
Υποστήριξη από γεωργικό σύμβουλο
Οδηγός γνώσεων
Πανελλαδική 5ήμερη πρόγνωση καιρού
24ωρα δεδομένα πανελλαδικού αγρομετεωρολογικού δικτύου gaiasense
Ισοζύγιο θρεπτικών στοιχείων
Συνταγή θρέψης
Αποτύπωμα άνθρακα
Ιστορικά δεδομένα από αγρομετεωρολογικό σταθμό gaiasense
Συμβουλές άρδευσης
Συστάσεις φυτοπροστασίας
Χαρακτηριστικά
business 1
από 30 χρήστες

business 2
από 30 χρήστες

business 3
από 30 χρήστες

Επικοινώνησε μαζί μας για να δημιουργήσουμε το πακέτο υπηρεσιών που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σου

Τα αγροτεμάχιά σου
Παραμετροποίηση αγροτεμαχίων
Καταγραφή εργασιών
Πρόγνωση καιρού ανά αγροτεμάχιο
Προειδοποίηση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
Καταλληλότητα ψεκασμών
Προειδοποίηση κινδύνων
Υδατικοί δείκτες
Συντελεστές ανάπτυξης
Δείκτης βλάστησης
Εδαφική καταλληλότητα
Μελέτη εδαφικής ομαδοποίησης για τη θρέψη
Διαχείριση ημερολογίου εργασιών
Μητρώο εισροών/εκροών
Πλάνο βελτιστοποίησης της παραγωγής
Περιβαλλοντικοί δείκτες - μελέτη βιωσιμότητας
Καταγραφή παρατηρήσεων επιτόπιου ελέγχου
Στρατηγικές άρδευσης
Οδηγίες φυτοπροστασίας
Υποστήριξη από γεωργικό σύμβουλο
Οδηγός γνώσεων
Πανελλαδική 5ήμερη πρόγνωση καιρού
24ωρα δεδομένα πανελλαδικού αγρομετεωρολογικού δικτύου gaiasense
Ισοζύγιο θρεπτικών στοιχείων
Συνταγή θρέψης
Αποτύπωμα άνθρακα
Ιστορικά δεδομένα από αγρομετεωρολογικό σταθμό gaiasense
Συμβουλές άρδευσης
Συστάσεις φυτοπροστασίας
Χαρακτηριστικά

Επικοινώνησε μαζί μας για να δημιουργήσουμε το πακέτο υπηρεσιών που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σου

Τα αγροτεμάχιά σου
Παραμετροποίηση αγροτεμαχίων
Καταγραφή εργασιών
Πρόγνωση καιρού ανά αγροτεμάχιο
Προειδοποίηση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
Καταλληλότητα ψεκασμών
Προειδοποίηση κινδύνων
Υδατικοί δείκτες
Συντελεστές ανάπτυξης
Δείκτης βλάστησης
Εδαφική καταλληλότητα
Μελέτη εδαφικής ομαδοποίησης για τη θρέψη
Διαχείριση ημερολογίου εργασιών
Μητρώο εισροών/εκροών
Πλάνο βελτιστοποίησης της παραγωγής
Περιβαλλοντικοί δείκτες - μελέτη βιωσιμότητας
Καταγραφή παρατηρήσεων επιτόπιου ελέγχου
Στρατηγικές άρδευσης
Οδηγίες φυτοπροστασίας
Υποστήριξη από γεωργικό σύμβουλο
Οδηγός γνώσεων
Πανελλαδική 5ήμερη πρόγνωση καιρού
24ωρα δεδομένα πανελλαδικού αγρομετεωρολογικού δικτύου gaiasense
Ισοζύγιο θρεπτικών στοιχείων
Συνταγή θρέψης
Αποτύπωμα άνθρακα
Ιστορικά δεδομένα από αγρομετεωρολογικό σταθμό gaiasense
Συμβουλές άρδευσης
Συστάσεις φυτοπροστασίας
Αγορά συνδρομής
€ 30/έτος + Φ.Π.Α.
Τώρα, όλοι επωφελούνται από το gaiasense
Αντιμετώπισε τους κινδύνους και τα προβλήματα στο χωράφι, μείωσε τις εισροές και το κόστος, αύξησε το κέρδος σου.
Περισσότερα
Ο αξιόπιστος «συνεργάτης» που θα καλύψει όλες τις ανάγκες σου ως επαγγελματία με τον καλύτερο τρόπο.
Περισσότερα
Οργάνωσε και παρακολούθησε όλα τα αγροτεμάχια και όλους τους παραγωγούς εύκολα, γρήγορα και πιο αποτελεσματικά.
Περισσότερα
Βελτίωση της ποσότητας και της ποιότητας των προϊόντων, πιο ανταγωνιστικές επιχειρήσεις αγροδιατροφής εντός κι εκτός συνόρων.
Περισσότερα
Έγκυρες ενημερώσεις, κατανοητές συμβουλές και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για τo χωράφι, ανάλογα με τις ανάγκες και τις γνώσεις σου.
Περισσότερα