Πηγές δεδομένων
Δεδομένα από ψηλά
Το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αξιοποιεί τηλεπισκοπικά δεδομένα για κάθε σημείο του αγροτεμαχίου.
1
Δεδομένα από τον σταθμό
Το gaiasense καταγράφει, αναλύει και ερμηνεύει δεδομένα της ατμόσφαιρας και του εδάφους σε συγκεκριμένα σημεία μέσα στους αγρούς, συνεχώς, κάθε χρονική στιγμή.
2
Δεδομένα από τον ειδικό
Το gaiasense επιτρέπει στους γεωργικούς συμβούλους και στους αγρότες, να καταγράφουν πληροφορίες και ενέργειες που αφορούν στο χωράφι και την καλλιέργεια.
3
Κατέβασε την εφαρμογή
Σύγκρινε τα πακέτα gaiasense
Λύσε όλες τις απορίες σου για το gaiasense