18 Ιουνίου 2020
Αειφόρος παραγωγή βαμβακιού από τον Α.Σ. Φαρσάλων Γη με το gaiasense

O καινοτόμος Αγροτικός Συνεταιρισμός «Φαρσάλων Γη», που ξεκίνησε δυναμικά τη δραστηριότητά του το 2014, κάνει ένα μεγάλο βήμα προς την ψηφιοποίηση της παραγωγής βαμβακιού, αλλά και την υιοθέτηση μιας φιλικής προς το περιβάλλον προσέγγισης, με την εφαρμογή των υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας της NEUROPUBLIC. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μία περίοδο που η Ε.Ε. με την ανακοίνωσή της για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, καθώς και άλλων σχετικών στρατηγικών για μια βιώσιμη γεωργία, καλεί τους αγρότες και τις οργανώσεις τους να υιοθετήσουν μεθόδους παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον, όπως η ευφυής γεωργία.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ του Α.Σ. “Φαρσάλων Γη” και της NEUROPUBLIC, έχει ήδη ξεκινήσει η εγκατάσταση συστήματος καταγραφής δεδομένων σε επιλεγμένα αγροτεμάχια παραγωγών του Συνεταιρισμού. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση τριών αγρομετεωρολογικών σταθμών παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων όπως η θερμοκρασία, η σχετική υγρασία, το ύψος της βροχόπτωσης κλπ., οι τιμές των οποίων θα αξιοποιηθούν για τη δημιουργία και παροχή συμβουλών ευφυούς γεωργίας για την άρδευση, τη λίπανση και τη φυτοπροστασια της καλλιέργειας βαμβακιού. Οι σταθμοί αυτοί πλαισιώνονται από δύο εξειδικευμένους εδαφικούς αισθητήρες που θα παρέχουν πολύτιμα δεδομένα σχετικά με την υγρασία του εδάφους και άλλες εδαφικές παραμέτρους.

 

Πρόκειται να αξιοποιηθούν επιστημονικά μοντέλα για την άρδευση, τη λίπανση και τη φυτοπροστασία εξειδικευμένα για την καλλιέργεια βαμβακιού, τα οποία θα προσαρμοστούν στις συγκεκριμένες εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής. Ειδικά στην περίπτωση της φυτοπροστασίας, η προσπάθεια θα εστιάσει στο πράσινο και το ρόδινο σκουλήκι που αποτελούν τους κυριότερους εχθρούς της καλλιέργειας στην περιοχή, με την εγκατάσταση μεγάλου αριθμού παγίδων για τα συγκεκριμένα έντομα να έχει προγραμματιστεί για το επόμενο διάστημα.

Η κα Βασιλική-Ματούλα Αϋφαντή, Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Φαρσάλων Γη», δήλωσε ότι «μέσα από τη συνεργασία αυτή, ο Συνεταιρισμός εγκαινιάζει έναν νέο κύκλο δράσεων και υπηρεσιών, με στόχο τη στήριξη των παραγωγών στη νέα εποχή για την αγροτική παραγωγή. Με την πολύτιμη εμπειρία της NEUROPUBLIC από τη μέχρι σήμερα επιτυχημένη εφαρμογή της ευφυούς γεωργίας σε άλλες βαμβακοπαραγωγούς περιοχές της χώρας, ο Α.Σ. «Φαρσάλων Γη»  φιλοδοξεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην πολυπόθητη μείωση του κόστους παραγωγής και να αλλάξει τους όρους της βαμβακοκαλλιέργειας στην περιοχή».   

Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία έχουν οι γεωπόνοι του συνεταιρισμού, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για τις επιτόπιες παρατηρήσεις και μετρήσεις στα επιλεγμένα χωράφια, τη διενέργεια δειγματοληψιών από το έδαφος και τα φυτά, για την προσαρμογή των συμβουλών ευφυούς γεωργίας όπου χρειάζεται καθώς και για την καθοδήγηση των παραγωγών στη σωστή εφαρμογή των συμβουλών στο χωράφι.

Η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου LIFE GAIA Sense, το οποίο βασίζεται στο σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense και αποσκοπεί στην ανάδειξη του ρόλου της ευφυούς γεωργίας σε μια περισσότερο αειφόρο γεωργία, με λιγότερες εισροές στο χωράφι και μειωμένη κατανάλωση φυσικών πόρων, όπως είναι το αρδευτικό νερό. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εκτός από τις πιλοτικές εφαρμογές στην Ελλάδα, το LIFE GAIA Sense βρίσκει επίσης εφαρμογή στην Ισπανία και την Πορτογαλία, σε καλλιέργεια οινοποιήσιμου σταφυλιού και επιτραπέζιας ελιάς αντίστοιχα.