11 Δεκεμβρίου 2020
Αναβάθμιση της υποδομής του gaiasense στην Κύπρο

Η υποδομή του gaiasense στην Κύπρο εξυπηρετεί τις ανάγκες του IoT4Potato – Data Driven Potato Production (Use Case 1.6) που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου Internet of Food and Farm 2020 (IoF2020). Πρόκειται για ανάπτυξη και εφαρμογή υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας στην καλλιέργεια πατάτας, η οποία πρόσφατα επιλέχθηκε μεταξύ άλλων για επέκταση της διάρκειας των δραστηριοτήτων της και τη συνέργεια με το Use Case 4.5.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η βέλτιστη δυνατή συλλογή εδαφικών δεδομένων, οι εδαφικοί αισθητήρες του gaiasense που είναι εγκατεστημένοι σε αγροτεμάχια της περιοχής Λιοπέτρι της Κύπρου αντικαταστάθηκαν με νεότερους.

Η απεγκατάσταση των παλιών και η εγκατάσταση των νέων εδαφικών αισθητήρων πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από προσωπικό του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) της Κύπρου που αποτελεί εταίρο του έργου, καθώς λόγω των περιορισμών που βρίσκονται σε εφαρμογή για τον περιορισμό της πανδημίας COVID-19 δεν ήταν δυνατή η μετάβαση του εξειδικευμένου συνεργείου της NEUROPUBLIC.

Η νέα συγκομιδή πατάτας που παράγεται με την υποστήριξη των υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας του gaiasense αναμένεται στα μέσα Ιανουαρίου, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.