4 Δεκεμβρίου 2023
Εδαφοκλιματική καταλληλότητα

Μπορεί το gaiasense app να σε βοηθήσει να διαλέξεις είδος καλλιέργειας για το χωράφι σου;

Η ιδανική καλλιέργεια για το χωράφι σου
Το gaiasense αξιοποιεί κλιματικά δεδομένα καθώς και δεδομένα εδαφολογικού χάρτη που καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό των καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Ελλάδα, για να βρει την εδαφοκλιματική καταλληλότητα του αγροτεμαχίου σου.
Η εδαφοκλιματική καταλληλότητα δείχνει κατά πόσο οι συγκεκριμένες εδαφολογικές συνθήκες που ισχύουν στο χωράφι σου, σε συνδυασμό με τις κλιματικές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή, ευνοούν ή δυσχεραίνουν την ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης καλλιέργειας.
Με περισσότερες από 140 καλλιέργειες ταξινομημένες με βάση την εδαφοκλιματική καταλληλότητα, μπορείς πλέον να γνωρίζεις με σαφήνεια και ακρίβεια ποιες καλλιέργειες ευδοκιμούν στο χωράφι σου ή ποια χωράφια σου είναι κατάλληλα για συγκεκριμένες καλλιέργειες.
Η εδαφοκλιματική καταλληλότητα της εφαρμογής gaiasense app μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια πρώτη ένδειξη για την καταλληλότητα καλλιεργειών. Ειδικά αν δεν υπάρχει πρότερη εμπειρία των αποδόσεών της στη συγκεκριμένη περιοχή.
Σε καμία, ωστόσο, περίπτωση η ένδειξη δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις ορθές πρακτικές για την αξιολόγηση της καταλληλότητας μια καλλιέργειας σε ένα συγκεκριμένο αγροτεμάχιο, οι οποίες περιλαμβάνουν και τη συμβουλή έμπειρου γεωπόνου.

Με το gaiasense app μπορείς να επιλέξεις την καλλιέργεια με τις καλύτερες παραγωγικές αποδόσεις για το δικό σου χωράφι.