Κατηγορία: Νέα

Το gaiasense της NEUROPUBLIC συμβάλλει στη βιώσιμη καλλιέργεια βιολογικών αβοκάντο μέσω της συμμετοχής του στο έργο Farmtopia

Alt text

Το έργο Farmtopia αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των μικρομεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων με καινοτόμες λύσεις ψηφιακής γεωργίας, προσβάσιμες σε όλους

Με στόχο τον μετασχηματισμό των γεωργικών πρακτικών, το έργο Farmtopia προωθεί την ευρύτερη υιοθέτηση Ψηφιακών Λύσεων Γεωργίας μέσω ενός συνεργατικού μοντέλου ανάπτυξης που εστιάζει στις πραγματικές ανάγκες των μικρών και μεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο υλοποιεί 9 Πιλοτικές Εφαρμογές Βιώσιμης Καινοτομίας σε επιλεγμένες καλλιέργειες και τομείς της κτηνοτροφίας με υψηλή τοπική σημασίας. Οι συγκεκριμένες πιλοτικές δράσεις περιλαμβάνουν την ανάπτυξη, εφαρμογή, αξιολόγηση και επίδειξη εξατομικευμένων λύσεων ψηφιακής γεωργίας, αναδεικνύοντας τα οφέλη και πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τις υφιστάμενες πρακτικές και τεχνολογικές λύσεις.

Μία από τις παραπάνω πιλοτικές εφαρμογές υλοποιείται και στην Ελλάδα, υπό τον συντονισμό της NEUROPUBLIC ΑΕ, μια πρωτοπόρου εταιρεία Πληροφορικής με εξειδίκευση στον αγροδιατροφικό κλάδο. Το συγκεκριμένο πιλοτικό επικεντρώνεται στην βιολογική καλλιέργεια αβοκάντο και αντιμετωπίζει προκλήσεις οικονομικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας μέσω της συνδιαμόρφωσης και εφαρμογής του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense της NEUROPUBLIC, με την προοπτική να μειώσει την κατανάλωση νερού έως 15% και το συνολικό κόστος παραγωγής έως 10%.

Οι μικρότερες σε μέγεθος καλλιέργειες συνήθως χαρακτηρίζονται από κατακερματισμό των αγροτεμαχίων και περιορισμένους οικονομικούς πόρους, που καθιστούν την παραγωγή βιολογικών αβοκάντο αρκετά δαπανηρή και σε πολλές περιπτώσεις μη βιώσιμη για τον παραγωγό. Με τις αυξανόμενες ανάγκες άρδευσης, δημιουργείται η ανάγκη να μειωθούν οι εισροές κόστους και ταυτόχρονα να μετριαστεί η περιβαλλοντική επίπτωση.

Με την τεχνολογική υποδομή έτοιμη και τις προκλήσεις χαρτογραφημένες, η NEUROPUBLIC AE, σε συνεργασία με την GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, που εκπροσωπεί τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Παραγωγών Βιολογικών Προϊόντων Χανίων ο οποίος συμμετέχει στο σχετικό Πιλοτικό Πρόγραμμα Βιώσιμης Καινοτομίας, αποσκοπεί στο να αξιοποιήσει τις επαναχρησιμοποιήσιμες ενοτήτων λογισμικού που αναπτύσσει το έργο με σκοπό την βελτίωση της λύσης ευφυούς γεωργίας gaiasense. Απώτερος στόχος είναι η παροχή εξατομικευμένων, υψηλής ακρίβειας συμβουλών άρδευσης και λίπανσης για την καλλιέργεια βιολογικών αβοκάντο, βελτιστοποιώντας τη χρήση εισροών και την αποδοτικότητα της καλλιέργειας.

Το πιλοτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός περιφερειακού IoT δικτύου τηλεμετρικών σταθμών και αισθητήρων, εγκατεστημένων σε 7 διαφορετικά παραγωγικά αγροτεμάχια διασφαλίζοντας  την εξασφάλιση υψηλής ακρίβειας τοπικών δεδομένων. Αυτοί, σε συνδυασμό με δορυφορικά δεδομένα και χωροχρονικές αναλύσεις, τροφοδοτούν συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων, προσφέροντας συμβουλές υψηλής ποιότητας στους γεωπόνους και στους αγρότες για τις καθημερινές τους καλλιεργητικές εργασίες. Επίσης, το συγκεκριμένο πιλοτικό πρόγραμμα διευκολύνει την ελεγχόμενη ανταλλαγή α) καταγραφών από τους τηλεμετρικούς σταθμούς και τους αισθητήρες, β) γεωργικών συμβουλών, και γ) περιφερειακών δεδομένων μεταξύ των αγροτικών συνεταιρισμών βιολογικού αβοκάντο, τοπικών γεωπόνων και εταιρειών τροφίμων.

Ο επικεφαλής του πιλοτικού προγράμματος κ. Βασίλης Παπασπηλίου εκ μέρους της NEUROPUBLIC AE επισημαίνει:

«Με την εφαρμογή του καινοτόμου συστήματος ευφυούς γεωργία gaiasense, το πιλοτικό πρόγραμμα στις καλλιέργειες βιολογικών αβοκάντο στην περιοχή των Χανίων αποσκοπεί στο να επιτύχει μείωση έως 15% στην κατανάλωση νερού, 10% στην χρήση λιπασμάτων και 10% στο κόστος παραγωγής».

Δημοσίευση της Ανοικτή Πρόσκλησης Καινοτομίας μέσα στο 2024

Το έργο θα απευθύνει Ανοικτή Πρόσκληση προς ενδιαφερόμενους φορείς για την ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή λύσεων ευφυούς γεωργίας στο πλαίσιο 9 νέων πιλοτικών προγραμμάτων Βιώσιμης Καινοτομίας. Οι εκμεταλλεύσεις αυτές θα  επωφεληθούν από τις επαναχρησιμοποιήσιμες ενότητες λογισμικού του Farmtopia. Συνολικά, θα  διατεθούν €900.000, που αντιστοιχούν σε €100.000 ανά πιλοτικό.

Δυναμική Κοινότητα Ενδιαφέροντος Για Λύσεις Ψηφιακής Γεωργίας

Tο έργο Farmtopia, μέσω της συνεργατικής προσέγγισης στην δημιουργία Λύσεων Ψηφιακής Γεωργίας, θα εντείνει την συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων κατά μήκος της αλυσίδας αξίας (πάροχοι Λύσεων Ψηφιακής Γεωργίας, παραγωγοί, γεωργικοί σύμβουλοι, φορείς χάραξης πολιτικής κτλ.) δημιουργώντας μια συνεχώς αναπτυσσόμενη κοινότητα ενδιαφέροντος που αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην προώθηση της υιοθέτησης εξατομικευμένων Λύσεων Ψηφιακής Γεωργίας σε μεγάλη κλίμακα.

Το έργο Farmtopia (GA number: 101083541) χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Ορίζοντας Ευρώπη” της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 5,7 εκατομμύρια Ευρώ και διάρκεια 3 έτη (Σεπτέμβριος 2023 – Αύγουστος 2026). Συντονιστής είναι η εταιρεία NEUROPUBLIC AE και στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν 22 οργανισμοί από 12 Ευρωπαϊκές χώρες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο website του έργου καθώς και στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, LinkedIn, Twitter και  YouTube.

Τεχνολογία και καινοτομία, η πρόταση της NEUROPUBLIC στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βάμβακος

Alt text

Η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της στην καλλιέργεια βαμβακιού, το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027 και η παροχή ειδικής συνδεδεμένης ενίσχυσης για το βαμβάκι, η πορεία του ελληνικού βαμβακιού στις διεθνείς αγορές και οι προοπτικές του, η εκπαίδευση των παραγωγών στις σύγχρονες καλλιεργητικές πρακτικές και η προσαρμογή στις απαιτήσεις της Πράσινης Συμφωνίας ήταν μερικά από τα θέματα που αναλύθηκαν στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βάμβακος που διοργάνωσε η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος (ΔΟΒ) σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024.


Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, θεσμικών φορέων και αγροτικών συνεταιρισμών, παραγωγοί και εκκοκκιστές, καθώς και στελέχη επιχειρήσεων έδωσαν το «παρών» στη διοργάνωση και προσέγγισαν καίρια θέματα που απασχολούν την ελληνική βαμβακοκαλλιέργεια, με απώτερο σκοπό τη χάραξη μελλοντικών στρατηγικών για το κορυφαίο ελληνικό προϊόν.

Για μια σειρά καινοτόμων τεχνολογικών προϊόντων που απευθύνονται στους βαμβακοκαλλιεργητές προκειμένου να κάνουν πιο εύκολη και πιο αποδοτική την παραγωγή τους, μίλησε ο Ιωάννης Μαυρουδής, Αντιπρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος της NEUROPUBLIC, της εταιρείας που πρωταγωνιστεί στον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό της γεωργίας στη χώρα μας.


Μάλιστα, ο κ. Μαυρουδής, παρουσίασε και το μείζονος σημασίας έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα» που αφορά στον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα με σκοπό να ανταπεξέλθει στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια.

Το έργο που έχει αναλάβει να πραγματοποιήσει η NEUROPUBLIC σε συνεργασία με τον ΟΤΕ, θα δίνει στον παραγωγό άμεση πρόσβαση σε μια πληθώρα δεδομένων για να μπορεί να έχει εικόνα για τις συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας, ταχύτητας ανέμου, ηλιακής ακτινοβολίας, θερμοκρασίας και υγρασίας εδάφους, εδαφικής αλατότητας, διύγρανσης φύλλων, βροχόπτωσης κ.λπ. που επικρατούν στο χωράφι και την καλλιέργειά του. Έτσι, θα μπορεί συμμορφωθεί με το κανονιστικό πλαίσιο της Ε.Ε. και της νέας ΚΑΠ, να βελτιώσει ποιοτικά και ποσοτικά την παραγωγή του, να εξοικονομήσει χρήματα και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τους κινδύνους που απειλούν την καλλιέργειά του.


Το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βάμβακος είχε μια πλούσια ατζέντα που ανέδειξε φλέγοντα θέματα των παραγωγών και του κλάδου ενώ αποτέλεσα για ακόμη μια χρονιά ένα σημαντικό φόρουμ για την προβολή του ελληνικού βαμβακιού, των προβλημάτων που καλείται να αντιμετωπίσει, καθώς και των μελλοντικών δυνατοτήτων του.

Επιτυχημένη συμμετοχή της NEUROPUBLIC στο 12ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας

Alt text

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και την Επιτροπή Αγροτεχνολογίας του, το 12ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας με τίτλο «Η Πρωτογενής Παραγωγή με το Βλέμμα στο Μέλλον: Προκλήσεις και Προοπτικές στη Γεωργία και Κτηνοτροφία» την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο Porto Palace της Θεσσαλονίκης.

Κατά την διάρκεια του συνεδρίου συζητήθηκαν προτάσεις για την επόμενη μέρα μετά τα σχετικά πρόσφατα καταστροφικά καιρικά φαινόμενα αλλά και τις συστημικές αλλαγές που έχει ανάγκη ο γεωργικός κλάδος ώστε να αναγεννηθεί. Παράλληλα, έγινε εκτενής αναφορά στην κτηνοτροφία και τα παράγωγά της, όπως η γαλακτοκομία και τυροκομία, κλάδοι με μεγάλες δυνατότητες αλλά και σημαντικές προκλήσεις, δεδομένου ότι πρέπει να προσαρμοστούν στην αυξανόμενη ζήτηση με λιγότερους πόρους.

Ομιλία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρη Αυγενάκη.

Παρούσα στην εκδήλωση ήταν και η NEUROPUBLIC που ηγείται της προσπάθειας για τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό του πρωτογενούς τομέα. Συγκεκριμένα, ο Ιωάννης Μαυρουδής, Αντιπρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος της εταιρείας, βρέθηκε στην συμπρωτεύουσα και συμμετείχε σε συζήτηση με θέμα «Η Πρωτογενής Παραγωγή με το Βλέμμα στο Μέλλον: Προκλήσεις και Προοπτικές στη Γεωργία και Κτηνοτροφία», όπου τοποθετήθηκε πάνω στο θέμα της τεχνολογίας ως εργαλείο αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών.

Αναλυτικά, ο κ. Μαυρουδής ανέφερε ότι «Η τεχνολογία μέσω ενός δικτύου τηλεμετρικών σταθμών μας δίνει ένα “μάτι” απευθείας στην καλλιέργεια. Οι συμβουλές μας πάνε κατευθείαν στον παραγωγό. Έχουμε τη δυνατότητα να στέλνουμε άμεσες προειδοποιήσεις ώστε να προειδοποιούμε άμεσα για ακραία καιρικά φαινόμενα».

O Ιωάννης Μαυρουδής, Αντιπρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος της NEUROPUBLIC, συμμετείχε σε συζήτηση με θέμα «Η Πρωτογενής Παραγωγή με το Βλέμμα στο Μέλλον: Προκλήσεις και Προοπτικές στη Γεωργία και Κτηνοτροφία».

«Μετά από οκτώ ουσιαστικά χρόνια πραγματικής εμπορικής δραστηριότητας πάνω στην ευφυή γεωργία, καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο να πείσεις τον παραγωγό ότι κάποιο τεχνολογικό εργαλείο μπορεί να τον βοηθήσει καλύτερα σε αυτό που κάνει. Ήταν αρκετά δύσκολο», εξήγησε ο κ. Μαυρουδής για να συνεχίσει πως «με τα χρόνια, ωστόσο, αποδείχτηκε ότι η τεχνολογία όντως τον βοηθάει να πάρει την ορθή απόφαση για το χωράφι».

«Είναι μια αρκετά δύσκολη διαδικασία. Όμως έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο που και λόγω των κανονιστικών υποχρεώσεων και λόγω αυτού του ρεύματος στην ΕΕ που έχει η ευφυής γεωργία, που έχει γίνει “τάση”, νομίζω ότι ο παραγωγός πλέον ενδιαφέρεται, μαθαίνει, αγοράζει, δοκιμάζει και έχει γίνει αρκετά πιο επιλεκτικός με ποιον συνεργάζεται», κατέληξε. «Είμαι πολύ αισιόδοξος για το μέλλον».

Το ετήσιο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας διοργανώνεται αδιάλειπτα από το 2012 και έχει πλέον καταστεί θεσμός ως η κορυφαία εκδήλωση του είδους του, συμβάλλοντας στην επιτυχημένη πορεία της αγροτικής οικονομίας και του αγρότη–επιχειρηματία ως ένα στοχευμένο, συνοπτικό και παρεμβατικό γεγονός. Το 12ο Συνέδριο ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.