2 Απριλίου 2021
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Συνεργασία NEUROPUBLIC και Τράπεζας Πειραιώς για το νέο παραγωγικό μοντέλο του αγροτικού τομέα

Η NEUROPUBLIC με την Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσαν την πρώτη φάση της εμπορικής συνεργασίας τους, με τη συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Η εν λόγω στρατηγική συνεργασία, μέσω της απόκτησης μειοψηφικού πακέτου 5% της NEUROPUBLIC A.E. από την Τράπεζα Πειραιώς, αποτελεί το επιστέγασμα του κοινού οράματος των δύο εταίρων, με σημείο αναφοράς τη βιώσιμη ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα, σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής.

Η συμφωνία χρηματοδότησης του επενδυτικού πλάνου της NEUROPUBLIC από την Τράπεζα Πειραιώς έχει ως κεντρικό σκοπό την προώθηση βιώσιμων λύσεων εστιάζοντας  στην υιοθέτηση της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών για τον μετασχηματισμό του αγροδιατροφικού τομέα, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας με περιβαλλοντικό και κοινωνικό πρόσημο.

Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης συνεργασίας επιβεβαιώνεται με τον πιο δημιουργικό και ελπιδοφόρο τρόπο η εμπορική στρατηγική της NEUROPUBLIC που έχει ως βασική προτεραιότητα την αξιοποίηση της ευφυούς γεωργίας στο νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας.