13 Νοεμβρίου 2020
Διαδικτυακή επίδειξη των υπηρεσιών του gaiasense για την καλλιέργεια πατάτας

Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, η NEUROPUBLIC πραγματοποίησε διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με την ανάπτυξη και λειτουργία βασισμένων στο gaiasense υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας για την καλλιέργεια της πατάτας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του IoT4Potato, Use Case του Ευρωπαϊκού έργου Internet of Food & Farm 2020.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε παρουσίαση της τεχνολογικής υποδομής και των υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας του gaiasense, καθώς και των βασισμένων στο gaiasense υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας και των τεχνολογικών εργαλείων που αναπτύχθηκαν από τη NEUROPUBLIC για την υποστήριξη της καλλιέργειας της πατάτας στην Πολωνία και την Ουκρανία, με τη συνεργασία των εταίρων του IoT4Potato.

Επίσης οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μια ζωντανή επίδειξη της εφαρμογής ευφυούς γεωργίας που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου, η οποία επιτρέπει την απεικόνιση δεδομένων από το χωράφι σε πραγματικό χρόνο και την αξιοποίησή τους από επιστημονικά μοντέλα για την άρδευση και τη φυτοπροστασία.

Στο τελευταίο μέρος της συνάντησης, οι συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι εταιρειών από την Πολωνία, την Ουκρανία και την Ολλανδία  είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν σχετικά με τα αποτελέσματα της μέχρι τώρα εφαρμογής των υπηρεσιών σε αγροτεμάχια στην Πολωνία και την Ουκρανία, και να διερευνήσουν την πιθανότητα επέκτασης της συνεργασίας και μετά τη λήξη του έργου.