19 Δεκεμβρίου 2019
Ευφυής γεωργία στην εκδήλωση δικτύωσης του LIFE Cyclamen
Το έργο LIFE Cyclamen διοργάνωσε εκδήλωση δικτύωσης έργων LIFE, και πιο συγκεκριμένα δυνητικών δικαιούχων του προγράμματος LIFE της Ε.Ε.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2019 στην αίθουσα τέχνης Hall 1010 στη Λευκωσία, με τη συμμετοχή δημόσιων φορέων, ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, εταιρειών, ΜΚΟ και εκπροσώπων από διάφορους άλλους φορείς.

LIFE Cyclamen Networking event - Audience

Μεταξύ των προσκεκλημένων ομιλητών ήταν ο κ. Βασίλης Πρωτονοτάριος, Υπεύθυνος Εξωστρέφειας και Δικτύωσης της NEUROPUBLIC, η οποία αποτελεί το συντονιστή του έργου LIFE GAIA Sense. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του, ο κ. Πρωτονοτάριος είχε την ευκαιρία να αναφερθεί στην έννοια και τα οφέλη της ευφυούς γεωργίας με έμφαση στα περιβαλλοντικά, και παρουσίασε με λεπτομέρειες το σύστημα gaiasense στο οποίο βασίζεται το έργο LIFE GAIA Sense.

LIFE Cyclamen Networking event - PresentationΗ παρουσίαση ολοκληρώθηκε με εκτεταμένη αναφορά στο έργο LIFE GAIA Sense, με αναφορά στους στόχους, τα αποτελέσματα μέχρι σήμερα και τη συνεισφορά του έργου στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της γεωργίας.

LIFE Cyclamen Networking event - leaflets

Μετά το τέλος της παρουσίασης ακολούθησε συζήτηση με τους συμμετέχοντες που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για την εφαρμογή των υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας σε διαφορετικές καλλιέργειες και σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, την ανάπτυξη συνεργασιών με τοπικούς φορείς και άλλα έργα του προγράμματος LIFE που συμμετείχαν στην εκδήλωση καθώς και πιθανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο νέων συνεργατικών έργων.

LIFE Cyclamen Networking event - posters