5 Απριλίου 2018
Επέκταση του δικτύου gaiasense σε αμπελώνες οινοποιήσιμου σταφυλιού

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε από τη NEUROPUBLIC η εγκατάσταση αριθμού σταθμών σε αμπελώνες οινοποιήσιμου σταφυλιού στις περιοχές των Σπατών και της Νεμέας.

Πιο συγκεκριμένα, στην περιοχή των Σπατών, όπου το σύστημα gaiasense εφαρμόζεται σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση δύο σταθμών καταγραφής εδαφικών παραμέτρων. Οι σταθμοί αυτοί θα συμπληρώσουν την καταγραφή δεδομένων από τους ατμοσφαιρικούς σταθμούς που έχει ήδη εγκατασταθεί στην περιοχή.

Αντίστοιχα, σε αμπελώνα της περιοχής της Νεμέας εγκαταστάθηκαν ένας σταθμός καταγραφής ατμοσφαιρικών και ένας σταθμός καταγραφής εδαφικών παραμέτρων, σε συνεργασία με τον Οινοποιητικό Συνεταιρισμό Νεμέας.

Σκοπός της εγκατάστασης αυτών των σταθμών είναι η καταγραφή και παρακολούθηση των ατμοσφαιρικών και εδαφικών παραμέτρων των αμπελώνων της εκάστοτε περιοχής, η οποία θα επιτρέψει τη δοκιμή και προσαρμογή επιστημονικών μοντέλων φυτοπροστασίας σε πρώτη φάση καθώς και άρδευσης σε επόμενο στάδιο. Οι σταθμοί τοποθετήθηκαν σε επιλεγμένα αγροτεμάχια και σε αντιπροσωπευτικά σημεία σε συνεργασία με τον κάθε φορέα, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη καταγραφή του μικροκλίματος της κάθε περιοχής.