23 Απριλίου 2018
Επέκταση του δικτύου gaiasense σε συνεργασία με το συνεταιρισμό ΘΕΣγη

Σε συνέχεια της συνεργασίας μεταξύ του Συνεταιρισμού Αγροτών Θεσσαλίας «ΘΕΣγη» και του gaiasense, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα η εγκατάσταση έξι (6) τηλεμετρικών σταθμών καταγραφής ατμοσφαιρικών δεδομένων, σχεδιασμού και κατασκευής της NEUROPUBLIC. Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι η καταγραφή δεδομένων ατμοσφαιρικών παραμέτρων όπως θερμοκρασία, σχετική υγρασία, διύγρανση φύλλων, ηλιακή ακτινοβολία κλπ., για την ανάπτυξη και προσαρμογή επιστημονικών μοντέλων που θα υποστηρίξουν τη βελτιστοποίηση της παραγωγής.

Μέσα από τη συγκεκριμένη συνεργασία, οι υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας του gaiasense θα υποστηρίξουν τους παραγωγούς του Συνεταιρισμού ΘΕΣγη για τις καλλιέργειες βαμβακιού, ρεβιθιού, μαρουλιού και μηδικής, καλύπτοντας αντιπροσωπευτικές καλλιέργειες του Συνεταιρισμού.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης καλλιεργητικής περιόδου, σε συνεργασία με επιλεγμένους παραγωγούς του Συνεταιρισμού, θα ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του συστήματος λεπτομερούς καταγραφής των μικροκλιματικών παραμέτρων της περιοχής, θα πραγματοποιηθεί η καταγραφή των καλλιεργητικών εργασιών των παραγωγών (αρδεύσεις, λιπάνσεις, ψεκασμοί, κλαδέματα κλπ.) και των επιτόπιων παρατηρήσεων, μετρήσεων και αναλύσεων, μέσω των κατάλληλων εφαρμογών για smartphones και Η.Υ. Σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει εκπαίδευση των γεωπόνων του Συνεταιρισμού στη χρήση αυτών των εφαρμογών, με σκοπό την συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών και δεδομένων.

Κατά τη δεύτερη καλλιεργητική περίοδο θα ξεκινήσει η σταδιακή παροχή συμβουλών στους παραγωγούς της περιοχής και αναμένεται να επεκταθεί ο αριθμός των παραγωγών που καλύπτονται από το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense. Μέσω των υπηρεσιών του gaiasense, οι παραγωγοί θα λαμβάνουν συμβουλές που θα τους βοηθήσουν να βελτιστοποιήσουν καλλιεργητικές εργασίες όπως η λίπανση και η φυτοπροστασία, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο την αποτελεσματικότητά τους και μειώνοντας το κόστος παραγωγής.

Με αυτόν τον τρόπο, οι παραγωγοί αναμένεται να δουν αύξηση της παραγωγής τους και βελτίωση της ποιότητάς της, μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της παραγωγής και κατά συνέπεια των επιπτώσεων της γεωργίας στο περιβάλλον και τελικά αύξηση της κερδοφορίας τους μέσω της παραγωγής προϊόντων προστιθέμενης αξίας.