8 Απριλίου 2019
Εργαστήριο των EARSC και DG AGRI για την τηλεπισκόπηση στη γεωργία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Εταιρειών Τηλεπισκόπησης (EARSC) σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG AGRI) διοργάνωσαν εργαστήριο με θέμα «Ψηφιακός μετασχηματισμός της γεωργίας : ο ρόλος της τηλεπισκόπησης».

Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 27 Μαρτίου, με τη συμμετοχή της υπεύθυνης του Γραφείου Βρυξελλών της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Έλλη Τσιφόρου, και είχε στόχο την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εκπροσώπων των εταιρειών παροχής υπηρεσιών τηλεπισκόπησης και του αγροτικού κόσμου ώστε να αναδειχθεί ο ρόλος της τηλεπισκόπησης για τη βελτίωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων των ευρωπαίων παραγωγών αλλά και για την καλύτερη εφαρμογή και παρακολούθηση της ΚΑΠ σήμερα και στο εγγύς μέλλον.Εργαστήριο των EARSC και DG_AGRI για την τηλεπισκόπηση στη γεωργίαΑπό πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Διευθυντής Βιωσιμότητας και Εισοδηματικής Στήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας Πιερ Μπασκού παρουσίασε τις προτάσεις της Επιτροπής για την ΚΑΠ μετά το 2020. Ο κ. Μπασκού ανέφερε ότι η ψηφιοποίηση αποτελεί έναν οριζόντιο στόχο που διατρέχει το σύνολο των στόχων και εργαλείων εφαρμογής και παρακολούθησης της νέας ΚΑΠ. Επίσης τόνισε την αυξημένη ευθύνη που θα έχουν οι αρμόδιοι φορείς σε εθνικό επίπεδο για την υλοποίηση αυτού του στόχου, αξιοποιώντας την ψηφιοποίηση για να βελτιώσουν το εισόδημα των παραγωγών, την προστασία των φυσικών πόρων.

Το gaiasense αποτελεί μία μία ολιστική προσέγγιση που αξιοποιεί το σύνολο των διαθέσιμων δεδομένων και γνώσεων ώστε να παρέχει υψηλής ποιότητας και απόδοσης υπηρεσία σε κάθε Έλληνα και Ευρωπαίο παραγωγό

Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας της EARSC Τζέοφ Σόγιερ, από την πλευρά του, δήλωσε ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες παροχής υπηρεσιών τηλεπισκόπησης είναι έτοιμες να παρέχουν όλο και πιο αποτελεσματικές λύσεις τόσο στους γεωργούς και όσο και άλλους φορείς και δείχνουν αυξημένο ενδιαφέρον για να κατανοήσουν καλύτερα τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αυτοί αντιμετωπίζουν.

EARSC-DG_AGRI Workshop_audienceΑπό την πλευρά των αγροτικών φορέων εισηγήσεις πραγματοποίησαν η αντιπρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Άμεσων Ενισχύσεων των Copa-Cogeca Μαρία Όστεγκαρντ από τη Δανία, η εκπρόσωπος του Οργανισμού Πληρωμών της Τσεχίας Λούσι Σαβέλκοβα, στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας κ.α.

Επίσης, στο εργαστήριο συμμετείχαν εκπρόσωποι των πλέον σημαντικών εταιρειών του χώρου όπως η Airbus, η Geoville, η GMV μεταξύ άλλων, οι οποίοι παρουσίασαν τις βασισμένες στην τηλεπισκόπηση προτάσεις τους για τον αγροτικό τομέα.

Το gaiasense στο εργαστήριο των EARSC και DG AGRIΗ κα Τσιφόρου, εκπροσωπώντας τη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και τη NEUROPUBLIC, η οποία είναι μόνιμο μέλος της EARSC, παρουσίασε τη φιλοσοφία, την ανάπτυξη και τα αποτελέσματα του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense, εξηγώντας ότι η τηλεπισκόπηση αποτελεί μία από τις διαστάσεις του για τη συγκέντρωση δεδομένων.

Το gaiasense, όπως ανέφερε, «δεν αποτελεί μία αποσπασματική αλλά μία ολιστική προσέγγιση η οποία αξιοποιεί το σύνολο των διαθέσιμων δεδομένων και γνώσεων ώστε να παρέχει μία υψηλής ποιότητας και απόδοσης υπηρεσία σε κάθε Έλληνα και Ευρωπαίο παραγωγό, ανεξάρτητα από το φυσικό και οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσής του».