11 Ιανουαρίου 2024
Ανθρακικό αποτύπωμα ή αποτύπωμα άνθρακα

Το Ανθρακικό αποτύπωμα υπολογίζει το σύνολο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, οι οποίες προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από ένα άτομο, οργανισμό, εκδήλωση ή προϊόν ή ακόμα και μια χώρα και χρησιμοποιείται για να κατανοήσουμε τις επιπτώσεις που έχει η ανθρώπινη δραστηριότητα στο κλίμα της γης.