11 Ιανουαρίου 2024
Ημεροβαθμοί ανάπτυξης

Οι ημεροβαθμοί ανάπτυξης δείχνουν, με απλά λόγια, πόσες ώρες θερμοκρασίας έχει «συσσωρεύσει» ένα φυτό. Όσο περισσότερες είναι οι ώρες αυτές, τόσο πιο γρήγορα θα αναπτυχθεί το συγκεκριμένο φυτό.