11 Ιανουαρίου 2024
Τηλεμετρικός σταθμός

Οι τηλεμετρικοί σταθμοί καταγράφουν αδιάλειπτα την πορεία της καλλιέργειας με αισθητήρες που συλλέγουν δεδομένα από το έδαφος, τον αέρα και το φυτό, ώστε να παρέχονται ευφυείς και αποτελεσματικές συμβουλές και να υπολογίζεται με ακρίβεια το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της καλλιέργειας. Εγκαθίστανται εντός της καλλιέργειας, στο ύψος του φυλλώματος των φυτών και καταγράφουν με ακρίβεια τις μικροκλιματικές και εδαφικές συνθήκες που επικρατούν εντός του αγροτεμαχίου. Τα δεδομένα που συλλέγονται, τροφοδοτούν επιστημονικά μοντέλα πρόγνωσης ασθενειών και εμφάνισης εντόμων, θρέψης και άρδευσης.

Οι αγρομετεωρολογικοί σταθμοί, αποτελούν εξέλιξη των τηλεμετρικών σταθμών, αφού πέρα από στοιχεία για την πορεία της καλλιέργειας, συγκεντρώνουν και δεδομένα που αφορούν στον καιρό και έτσι μπορούν να δώσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για ένα χωράφι και μια καλλιέργεια.