30 Μαρτίου 2020
Η ανανεωμένη υπηρεσία του gaiasense για τους βαμβακοκαλλιεργητές της Ροδόπης

Μετά από τρία χρόνια επιτυχημένης συνεργασίας με τους βαμβακοκαλλιεργητές της Ροδόπης, το gaiasense έχει συγκεντρώσει και επεξεργαστεί ένα σημαντικό όγκο καλλιεργητικών δεδομένων από και για την συγκεκριμένη περιοχή, και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες του είναι ακόμη πιο ακριβείς.

Έτσι, για πρώτη φορά το 2020, οι βαμβακοκαλλιεργητές θα έχουν στη διάθεσή τους την εφαρμογή για έξυπνο κινητό τηλέφωνοgaiasense farmer”, μέσα από την οποία θα δέχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που εκδίδεται νέα σύσταση ή προειδοποίηση από το σύστημα.

Μέσα από την ίδια εφαρμογή θα παρακολουθούν μια σειρά από παραμέτρους για το κάθε χωράφι τους όπως πληροφορίες για ανάγκη άρδευσης και λίπανσης, τον κίνδυνο εμφάνισης εχθρών όπως το πράσινο και το ρόδινο σκουλήκι, τις τρέχουσες μετεωρολογικές συνθήκες, την πρόγνωση του καιρού αλλά και προειδοποιήσεις για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, εικόνες παραλλακτικότητας του δείκτη βλάστησης, κλπ.

Αναβαθμισμένη υπηρεσία του gaiasense για τους βαμβακοκαλλιεργητές

 

Πιο αναλυτικά, για την καλλιεργητική περίοδο του 2020, οι βαμβακοκαλλιεργητές της Ροδόπης θα έχουν πρόσβαση στην αναβαθμισμένη υπηρεσία του gaiasense, που θα περιλαμβάνει:

  • Εξατομικευμένες συστάσεις και προειδοποιήσεις για κάθε αγροτεμάχιο, που αφορούν στην άρδευση, τη φυτοπροστασία, τη λίπανση και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, και θα αποστέλλονται αυτοματοποιημένα σε κάθε παραγωγό-συνδρομητή της υπηρεσίας. Οι παραγωγοί που δεν χρησιμοποιούν έξυπνο αλλά απλό κινητό τηλέφωνο θα ειδοποιούνται με SMS για τις συστάσεις άρδευσης, φυτοπροστασίας και προειδοποιήσεις επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
  • Αναλύσεις: Η υπηρεσία του gaiasense περιλαμβάνει μια σειρά από αναλύσεις για κάθε χωράφι όπως εδαφολογική, αναλύσεις ποιότητας νερού και φυλλοδιαγνωστική, των οποίων το κόστος περιλαμβάνεται στην συνδρομή του gaiasense.
  • Ψηφιακές καταγραφές και αναφορές: Ειδικευμένος γεωπόνος υποστήριξης του gaiasense καταγράφει ψηφιακά τις καλλιεργητικές εργασίες που γίνονται κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου σε κάθε αγροτεμάχιο. Οι παραγωγοί-συνδρομητές λαμβάνουν περιοδικές και συγκεντρωτικές ετήσιες αναφορές για κάθε αγροτεμάχιο ενταγμένο στην υπηρεσία gaiasense. Η ετήσια αναφορά του 2020 για πρώτη φορά θα συμπεριλάβει παραγωγικούς και περιβαλλοντικούς δείκτες επιδόσεων για κάθε αγροτεμάχιο.
  • Επιτόπιες επισκέψεις και ενημερώσεις: Με κάθε παραγωγό-συνδρομητή θα πραγματοποιηθούν μέσα στο 2020 αριθμός συναντήσεων και επιτόπιων επισκέψεων για τη δημιουργία ή επικαιροποίηση του προφίλ της αγροτικής του εκμετάλλευσης, για ενημέρωση και αναφορά προβλημάτων και απολογιστική συνάντηση με την ολοκλήρωση της καλλιεργητικής περιόδου.

Εκατοντάδες παραγωγοί και γεωπόνοι σε όλη την Ελλάδα ωφελούνται από τις καινοτόμες τεχνολογίες.