8 Ιουνίου 2018
Ο πολλαπλός ρόλος της ευφυούς γεωργίας στην περιφερειακή ανάπτυξη

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Περιφερειολόγων, θεσμικός εταίρος της Πολιτείας για θέματα εθνικής χωροταξικής πολιτικής και πολιτικής βιώσιµης ανάπτυξης, εξέτασε το ρόλο της καινοτομίας και της ευφυούς γεωργίας στην Περιφερειακή ανάπτυξη κατά το στο 20ο Επιστημονικό Συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων που έγινε στις 4 και 5 Ιουνίου 2018 στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο με συμμετοχή εκπροσώπων από ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, επιμελητήρια, φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και άλλους ενδιαφερόμενους.

Ενδεικτικό του αυξανόμενου ενδιαφέροντος για τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία στη γεωργία ήταν ότι η αντίστοιχη θεματική ενότητα κάλυψε τρεις από τις εννιά συνολικά ενότητες του Συνεδρίου.

Ο Καθηγητής Ανθρωποοικολογίας και Αγροτικής Οικονομίας Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος συντόνισε συνεδρία στην οποία οι εισηγητές παρουσίασαν καινοτόμες προσεγγίσεις κι εφαρμογές που αναβαθμίζουν το πρωτογενή τομέα και εκσυγχρονίζουν την περιφέρεια – όπως η τηλεκπαίδευση και η ηλεκτρονική μάθηση για τους αγρότες ή η αξιοποίηση παραδοσιακών μέσων, όπως το ραδιόφωνο, για τη διάδοση γεωργικών πληροφοριών και γνώσης.

20ο Συνέδριο Ελλήνων Περιφερειολόγων - Αγροτική Περιφέρεια & Καινοτομία

Ο Υπεύθυνος Εξωστρέφειας & Δικτύωσης του gaiasense Δρ. Βασίλης Πρωτονοτάριος παρουσίασε το ολοκληρωμένο σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense ως καταλύτη αναβάθμισης της αγροτικής παραγωγής, των αγροτικών εισοδημάτων αλλά και ως μοχλό για την ανάπτυξη και τη δικτύωση της υπαίθρου γενικότερα.

Ο κ. Πρωτονοτάριος περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο το gaiasense καθιστά περισσότερο ελκυστικό το επάγγελμα του αγρότη και του γεωπόνου, παρέχοντάς τους καινοτόμα εργαλεία και διευκολύνοντας τη μεταξύ τους συνεργασία. Παρουσίασε επίσης το ρόλο του gaiasense στην δικτύωση μεταξύ φορέων της περιφέρειας – όπως ερευνητές, γεωπόνοι και παραγωγοί – αλλά και τη συνεισφορά του στον εκσυγχρονισμό της περιφέρειας μέσω της ταχείας μεταφοράς καινοτομίας στην παραγωγή.

Αναφέρθηκε στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της γεωργίας στο περιβάλλον, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της υιοθέτησης του gaiasense, ως παράγοντα που συμβάλλει οριζόντια σε δραστηριότητες οικονομικής ανάπτυξης της περιφέρειας.