13 Σεπτεμβρίου 2018
Παροχή γεωργικών συμβουλών καινοτομίας: Το gaiasense σε σεμινάριο της Coldiretti

Η Coldiretti, η πιο σημαντική αγροτική οργάνωση της Ιταλίας που εκπροσωπεί περισσότερες από 1,5 εκατομμύριο αγροτικές επιχειρήσεις, διοργάνωσε εργαστήριο με θέμα «Παροχή γεωργικών συμβουλών καινοτομίας». Σκοπός του εργαστηρίου, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου στην έδρα της Coldiretti στη Ρώμη,  ήταν να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει τους κατά τόπους εκπροσώπους του οργανισμού, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τις γεωργικές συμβουλές, στις 20 περιφέρειες της Ιταλίας.

Η υπεύθυνη του Γραφείου Βρυξελλών της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Έλλη Τσιφόρου προσκλήθηκε στην εκδήλωση προκειμένου να παρουσιάσει ως καλή πρακτική τη στρατηγική και την προσέγγιση της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ σε ζητήματα συμβουλών καινοτομίας και ειδικότερα σε ότι αφορά στο σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense που αναπτύσσει με την υποστήριξη της NEUROPUBLIC.

Στο πλαίσιο της παρουσίασής της η Ε. Τσιφόρου τόνισε ότι η στρατηγική επιλογή της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ να επενδύσει στην τεχνολογική καινοτομία απαντά καταρχάς σε βασικά ζητούμενα των παραγωγών της χώρας : τη μείωση του κόστους παραγωγής και την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, «τα σωρευτικά οικονομικά οφέλη για τους παραγωγούς από τη μείωση των εισροών και την αύξηση της παραγωγικότητας μετά από τα 2 πρώτα χρόνια πιλοτικής εφαρμογής του gaiasense είναι εντυπωσιακά και κυμαίνονται ανάλογα με την καλλιέργεια μεταξύ 18% – 36%».

Παρουσίαση του gaiasense σε σεμινάριο της Coldiretti στην Ιταλία

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «το gaiasense είναι ένα σύστημα ευφυούς γεωργίας που αποτελεί ολοκληρωμένη και χαμηλού κόστους συμβουλευτική υπηρεσία η οποία δεν απαιτεί επένδυση από τον Έλληνα παραγωγο, καθώς λαμβάνει υπόψη τα δομικά χαρακτηριστικά του ελληνικού γεωργικού τομέα: τον μικρό κατακερματισμένο κλήρο και τη χαμηλή επενδυτική ικανότητα των παραγωγών. Ως τέτοια, μπορεί να αποτελεί ενδιαφέρουσα λύση και για χώρες με παρεμφερή γεωργικό τομέα όπως η Ιταλία».

Επιπλέον, η Ε. Τσιφόρου, υπογράμμισε το γεγονός ότι το gaiasense ακολουθεί τη συλλογιστική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τη γεωργική καινοτομία καθώς υιοθετεί πλήρως το μοντέλο της «διαδραστικής καινοτομίας» (interactive innovation) που συνίσταται όχι στη γραμμική μεταφορά της γνώσης αλλά στην ανταλλαγή και συνύπαρξη λύσεων που συνδυάζουν διαφορετικά είδη γνώσεων από διαφορετικές πηγές. «Το gaiasense βασίζεται σε μία προσέγγιση της καινοτομίας όπου οι σύμβουλοι αναγνωρίζονται και εξουσιοδοτούνται ως «διευκολυντές» σε ένα οικοσύστημα ανθρώπων και συσκευών που παράγουν, μοιράζονται και χρησιμοποιούν τη γνώση».

Τέλος, η Ε. Τσιφόρου αναφέρθηκε στις κοινές προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν όλες οι χώρες της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΑΠ μετά το 2020, καθώς με βάση τις νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα εθνικά τους σχέδια θα πρέπει να εντάξουν υποχρεωτικά την ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικής για την ψηφιοποίηση της γεωργίας και την παροχή συμβουλών καινοτομίας στο χωράφι.

Παρουσίαση του gaiasense σε σεμινάριο της Coldiretti στην Ιταλία