29 Σεπτεμβρίου 2023
Πιστοποίηση του gaiasense app από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τα Οικολογικά Προγράμματα

Η πρωτοποριακή εφαρμογή ευφυούς γεωργίας gaiasense app απόκτησε επίσημη πιστοποίηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο των Οικολογικών Προγραμμάτων (eco schemes) που υλοποιούνται φέτος για πρώτη χρονιά, σύμφωνα με τις επιταγές της νέας ΚΑΠ.

Συγκεκριμένα, η ΚΑΠ 2023-2027 προτείνει ένα νέο καθεστώς ενίσχυσης των παραγωγών, το οποίο ονομάζει «Οικολογικά Προγράμματα» (eco-schemes) που στην ουσία έρχεται να αντικαταστήσει το γνωστό από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο ως «πρασίνισμα».

Προκειμένου, λοιπόν, οι παραγωγοί να λάβουν μία επιπλέον «πράσινη» ενίσχυση, θα πρέπει να εφαρμόσουν στο χωράφι τους πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον και στο κλίμα. Οι πρακτικές αυτές είναι συγκεκριμένες και περιγράφονται στο εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ και στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις ως «Οικολογικά Προγράμματα».

Σημαντική παρέμβαση-στόχο αποτελεί η Π1-31.6 «Εφαρμογή φιλικών για το περιβάλλον πρακτικών διαχείρισης με τη χρήση ψηφιακής εφαρμογής διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων», καθώς η εφαρμογή της θεωρείται προπομπός της ψηφιοποίησης του αγροτικού τομέα και το πρώτο βήμα εξοικείωσης των αγροτών με τις ψηφιακές τεχνολογίες. Λόγω αυτής της σημαντικότητας, η Ελλάδα έχει ενσωματώσει μια σειρά διαφορετικών δράσεων στην παρέμβαση, δίνοντας πρακτικά τη δυνατότητα στο σύνολο των αγροτών να την επιλέξουν και να ενταχθούν σε αυτήν. Έτσι, κάθε αγροτεμάχιο που δηλώνεται στο ΟΣΔΕ, ανάλογα με την καλλιέργεια, μπορεί να ενταχθεί σε δύο από τις δράσεις που προβλέπουν κάποια καλλιεργητική πρακτική επωφελή για το περιβάλλον. Όλοι όμως όσοι ενταχθούν στη δράση, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε μία πιστοποιημένη ψηφιακή εφαρμογή διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων.

Η πιστοποίηση του gaiasense app από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, απαντά στην παραπάνω ανάγκη, ενώ την ίδια στιγμή επεκτείνει τη χρήση της εφαρμογής, ενσωματώνοντας δυνατότητες όπως η καταγραφή των εργασιών και των εφαρμογών λίπανσης, φυτοπροστασίας και άρδευσης, απαιτήσεις της ΚΑΠ που είναι διαθέσιμες στο app εδώ και πολύ καιρό.

Επιλέγοντας το gaiasense app κατά την υποβολή της δήλωσης των παραγωγών για την ΕΑΕ στα ΚΥΔ, ο αγρότης

  • Κάνει το πρώτο υποχρεωτικό βήμα για την ασφαλή ένταξή του στο Οικολογικό Πρόγραμμα 6, αποκτώντας μία εύχρηστη και αξιόπιστη ψηφιακή εφαρμογή για τη χρήση της οποίας λαμβάνει επιδότηση.
  • Διασφαλίζει και το δεύτερο υποχρεωτικό βήμα για την επιλεξιμότητά του στο Οικολογικό Πρόγραμμα 6, καθώς αποκτά τη δυνατότητα να καταρτίσει το απαιτούμενο Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) εξειδικευμένος γεωργικός σύμβουλος. Και γι’ αυτό επιδοτείται!
  • Διαμορφώνει τις προϋποθέσεις ώστε να ενταχθεί και να υλοποιήσει εύκολα και με επιτυχία στο χωράφι του τουλάχιστον μία (1) και έως δύο (2) πρακτικές/δράσεις για τις οποίες προβλέπεται σημαντική στήριξη.
  • Αποκτά πρόσβαση σε πρόσθετες χρήσιμες ψηφιακές υπηρεσίες για τις καλλιέργειές του, πέρα, δηλαδή, από όσες είναι αναγκαίες για την επιλεξιμότητα/επιδότησή του στο πλαίσιο του Οικολογικού Προγράμματος 6 (πρόγνωση καιρού, δορυφορικές εικόνες, υδατικούς δείκτες, καταλληλότητα ψεκασμού κ.ά.). Για όλες, έχει ανελλιπώς τεχνική υποστήριξη από μία έμπειρη ομάδα!
  • Έχει στα χέρια του μία ψηφιακή εφαρμογή η οποία του ανοίγει την πόρτα και για άλλα καθεστώτα/μέτρα της ΚΑΠ 2023-2027, όπως, για παράδειγμα, για τις γεωργικές συμβουλές, οι οποίες προβλέπουν πλέον τη χρήση τέτοιου είδους ψηφιακών εφαρμογών!

 

Διαβάστε περισσότερα για τα Οικολογικά Προγράμματα ⬇️