3 Οκτωβρίου 2023
Κωνσταντίνος Κατσίκας

«Το gaiasense είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία, με σωστή πληροφόρηση, την οποία συμβουλεύομαι για τις καλλιεργητικές φροντίδες».