3 Οκτωβρίου 2023
Όλγα Κολλημένου

«Το gaiasense βοηθάει σημαντικά τον παραγωγό στην πρόληψη. Είναι επίσης σημαντικό ότι οι συνεργάτες που στηρίζουν την υπηρεσία είναι σωστοί κι ενημερωμένοι».