20 Νοεμβρίου 2017
Συμμετοχή στην εκδήλωση «Ψηφιοποιώντας τη γεωργία και τις διατροφικές αλυσίδες αξίας»

Η ΕΕ να αναλάβει πρωτοβουλίες για να διασφαλίσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο αγροτών & συνεταιρισμών στην ψηφιακή επανάσταση

«Η ευφυής γεωργία είναι μία διαδικασία λήψης αποφάσεων η οποία δεν καθορίζεται αλλά βελτιστοποιείται με την χρήση της τεχνολογίας. Οι αγρότες και οι συνεταιρισμοί, με την υποστήριξη της ΕΕ και με ισχυρές συμβουλευτικές υπηρεσίες, θα εξακολουθούν να λαμβάνουν αποφάσεις ακόμα και στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης. Το μέλλον του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα είναι ανθρωποκεντρικό».

Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα που απηύθυνε η κ. Έλλη Τσιφόρου, υπεύθυνη του Γραφείου Βρυξελλών της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Ψηφιοποιώντας τη γεωργία και τις διατροφικές αλυσίδες αξίας» που συνδιοργάνωσαν οι Γενικές Διευθύνσεις Γεωργίας & Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 17 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Η κ. Τσιφόρου, κλήθηκε να συμμετάσχει στην Ολομέλεια της εκδήλωσης, μαζί με εκπροσώπους φορέων του αγροδιατροφικού τομέα, προκειμένου να συζητήσουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της ψηφιοποίησης του ευρωπαϊκού αγροδιατροφικού τομέα.

Αναφερόμενη στην στρατηγική επένδυση της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στο εθνικής εμβέλειας πρόγραμμα ευφυούς γεωργίας που αναπτύσσει τα τελευταία 2 χρόνια με την υποστήριξη της εταιρείας πληροφορικής και στρατηγικού της εταίρου NEUROPUBLIC ΑΕ, η κ. Τσιφόρου τόνισε ότι «οι ευκαιρίες από την ψηφιοποίηση είναι τεράστιες και οι Έλληνες αγρότες και συνεταιρισμοί που συμμετέχουν στην προσπάθειά μας έχουν αρχίσει να βλέπουν τα πρώτα οικονομικά οφέλη που κυμαίνονται σωρευτικά μεταξύ 27% – 52% αναλόγως με τον τύπο της καλλιέργειας. Επιπλέον αυτών των σημαντικών εξοικονομήσεων, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η συμβολή της τεχνολογίας στην βελτίωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου της γεωργίας, ένα κρίσιμο και ευαίσθητο σημείο που αποτελεί προτεραιότητα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) σήμερα αλλά και στο μέλλον».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «η επιχειρηματική προσέγγιση της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, η οποία αφενός παρέχει την ευφυή γεωργία ως χαμηλού κόστους υπηρεσία απαλάσσοντας τον αγρότη από το κόστος της επενδυσης και αφετέρου συνεργάζεται κατά κύριο λόγο με συνεταιρισμούς προκειμένου να πετύχει προστιθέμενη αξία σε επίπεδο ευρύτερων περιοχών, αποδεικνύει στην πράξη ότι η ψηφιακή επανάσταση αφορά και χώρες όπως η Ελλάδα, με πολυτεμαχισμένο κλήρο και μεγάλο αριθμό ορεινών και μειονεκτικών περιοχών».

Τέλος, η κ. Τσιφόρου απηύθυνε έκκληση στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναλάβουν πρωτοβουλίες ώστε όλοι οι Ευρωπαίοι αγρότες και συνεταιρισμοί να είναι σε θέση να αδράξουν τις ευκαιρίες της ψηφιοποίησης. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε «δεν μπορούμε να αφήσουμε να τα αποφασίσει όλα η αγορά. Οφείλουμε να παρέχουμε στους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα κίνητρα και κατάλληλα εργαλεία πολιτικής, όπως επενδυτική στήριξη και ισχυρές συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η επικείμενη ανακοίνωση της Επιτροπής για την ΚΑΠ μετά το 2020 θα πρέπει να θέσει επί τάπητος αυτά τα ζητήματα και να προτείνει βιώσιμες λύσεις».

Την εκδήλωση, την οποία άνοιξε ο Επίτροπος Γεωργίας & Ανάπτυξης της Υπαίθρου της ΕΕ Φιλ Χόγκαν, παρακολούθησαν 400 συμμετέχοντες από όλο το φάσμα της αγροδιατροφικής αλυσίδας και αποτελεσε μέρος των πρωτοβουλιών Επιτροπής στο πλαίσιο της Εβδομάδας Ενημέρωσης για την προώθηση των νέων προγράμματων Ορίζοντας 2020 για τα έτη 2018-2020 που αφορούν στην Κοινωνική Πρόκληση 2: «Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, θαλάσσια έρευνα και ναυτιλία, βιοοικονομία».

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση :

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/digitising-agriculture-and-food-value-chains