10 Ιουνίου 2019
Συνάντηση της Πλατφόρμας Ψηφιακής Γεωργίας της Farm Europe

Στελέχη της NEUROPUBLIC και της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ συμμετείχαν στη 2η συνάντηση της Πλατφόρμας Ψηφιακής Γεωργίας της ευρωπαϊκής δεξαμενής σκέψης Farm Europe. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Bonifiche Ferraresi, μιας από τις σημαντικότερες αγροτικές επιχειρήσεις της Ιταλίας.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η παρουσίαση της προόδου που έχουν σημειώσει τα μέλη της ως προς την εφαρμογή του εθνικού τους σχεδιασμού καθώς και η ανάπτυξη ιδεών και προτάσεων προς τους αρμόδιους φορείς της Ε.Ε. σχετικά με την ψηφιοποίηση της γεωργίας ειδικά σε ότι αφορά τις διαπραγματεύσεις για την ΚΑΠ μετά το 2020.

Ο Yves Madre, Πρόεδρος και ιδρυτής της Farm Europe, άνοιξε τις συζητήσεις της Πλατφόρμας παρουσιάζοντας το μέχρι σήμερα έργο της και τους στόχους για τους προσεχείς μήνες.

Πρέπει να καταβάλουμε προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε ότι αυτό το σημαντικό εργαλείο επίτευξης οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων θα είναι προσβάσιμο από όλους τους αγρότες της Ε.Ε., ανεξάρτητα από τον τομέα στον οποίο εργάζονται, τη γεωγραφική θέση ή το μέγεθός τους.Παρουσίαση του gaiasense στη συνάντηση της Farm Europe

Από την πλευρά των GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και NEUROPUBLIC, που έχουν και την Προεδρία της Πλατφόρμας, ο Πρόεδρος της NEUROPUBLIC Φώτης Χατζηπαπαδόπουλος παρουσίασε τη φιλοσοφία, τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα και τους προσεχείς στόχους του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Γιάννης Μαυρουδής, η Υπεύθυνη του Γραφείου Βρυξελλών Έλλη Τσιφόρου και το στέλεχος της NEUROPUBLIC Άννα Βατσανίδου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε, μεταξύ άλλων, μελέτη που αφορά στην καταγραφή, συλλογή, οργάνωση και ποσοτικοποίηση των οικονομικών και περιβαλλοντικών οφελών που έχουν αποκομίσει έως τώρα από την ψηφιοποίηση της γεωργίας οι φορείς που συμμετέχουν στην πλατφόρμα. Τα αποτελέσματα αυτά θα παρουσιαστούν αργότερα μέσα στη χρονιά με τη μορφή δεικτών επιδόσεων, και θα αποτελέσουν ένα πολύτιμο εργαλείο για την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της ψηφιακής γεωργίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και την ισχυροποίηση της θέσης της ψηφιακής γεωργίας στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Παρουσίαση του gaiasense στη συνάντηση της Πλατφόρμας Ψηφιακής Γεωργίας της Farm Europe
Παρουσίαση του gaiasense στη συνάντηση της Πλατφόρμας Ψηφιακής Γεωργίας της Farm Europe

Σχετικά με την Πλατφόρμα Ψηφιακής Γεωργίας της Farm Europe

Η Πλατφόρμα Ψηφιακής Γεωργίας της Farm Europe ιδρύθηκε το 2018 με πρωτοβουλία των GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και NEUROPUBLIC. Αποσκοπεί στην ανάδειξη των οφελών του ψηφιακού μετασχηματισμού της γεωργίας, με στόχο αυτή να αναδειχθεί ως πανευρωπαϊκή προτεραιότητα, αλλά και να υποστηριχθεί από τα κατάλληλα πολιτικά και χρηματοδοτικά εργαλεία.

Η Πλατφόρμα αποτελεί σημείο συνάντησης μεταξύ ευρωπαϊκών φορέων του παραγωγικού (αγροτικοί συνεταιρισμοί και φορείς εκπροσώπησης αγροτών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο όπως η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ) και του ψηφιακού τομέα (τεχνολογικοί φορείς, μεταξύ των οποίων και η NEUROPUBLIC) που εφαρμόζουν ήδη την ψηφιοποίηση στην πράξη και έχουν θέσει ως κοινό στόχο τη συνεργασία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής γεωργίας.

Μέλη της πλατφόρμας είναι, μεταξύ άλλων, οι γαλλικοί συνεταιρισμοί InVivo, Tutiac, Wolfberger και Cave de Pomerols, τομεακές αντιπροσωπευτικές οργανώσεις όπως η Ένωση Παραγωγών Σιτηρών της Γαλλίας (AGPB), η ιταλική εθνική αντιπροσωπευτική οργάνωση Coldiretti, η Λέσχη Ρουμάνων Αγροτών (CFRO), τα γεωργικά επιμελητήρια της Τσεχίας, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ κ.α., καθώς και εκπρόσωποι του ψηφιακού τομέα μεταξύ των οποίων η Airbus και η NEUROPUBLIC.