17 Σεπτεμβρίου 2020
Thessaloniki Helexpo Forum: Το gaiasense “κλειδί” για την ψηφιοποίηση της αγροτικής παραγωγής

Το Thessaloniki Helexpo Forum με θέμα «Πολιτική, Οικονομία & Κοινωνία, Αναζητώντας την Ισορροπία» διοργανώνεται από τη ΔΕΘ-Helexpo μεταξύ 11 και 20 Σεπτεμβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι.Βελλίδης».

Ο Γιάννης Μαυρουδής, Δ/νων Σύμβουλος της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, συμμετείχε στο πάνελ “Νέες τεχνολογίες στον πρωτογενή τομέα” με το οποίο άνοιξε το Forum την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Μεταξύ άλλων, ο κ. Μαυρουδής αναφέρθηκε στην ανάγκη ανάγκη για περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα της γεωργίας, για την οποία είναι απαραίτητος ο ψηφιακός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα – ο οποίος αποτελεί οριζόντια πολιτική της νέας ΚΑΠ και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Στην εισήγησή του, ο κ. Μαυρουδής αναφέρθηκε στο ρόλο του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense στην ψηφιοποίηση της αγροτικής παραγωγής, ώστε να καταστεί ο αγροτικός τομέας περισσότερο ανταγωνιστικός, παραγωγικός και βιώσιμος.

Στη δευτερολογία του ο κ. Μαυρουδής παρουσίασε ποσοτικά στοιχεία σχετικά με τα οφέλη που έχουν αποκομίσει παραγωγοί και το περιβάλλον από την καλύτερη διαχείριση του αρδευτικού νερού, των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων αλλά και την αύξηση της παραγωγικότητας που εξασφαλίζουν από την εφαρμογή των συμβουλών του συστήματος gaiasense. Πρόκειται για μείωση του κόστους παραγωγής, καλύτερη διαχείριση των εισροών (φυσικών πόρων και αγροχημικών) και βελτίωση της παραγωγής ποιοτικά και ποσοτικά.

Στο πάνελ συμμετείχαν επίσης

οι οποίοι μέσα από τις εισηγήσεις τους επίσης ανέδειξαν τη σπουδαιότητα της εισαγωγής νέων τεχνολογιών στον αγροδιατροφικό τομέα.