25 Απριλίου 2018
Το gaiasense ως καλή πρακτική σε διεθνές συνέδριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας

Το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense παρουσιάστηκε σε διεθνές συνέδριο του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (UN FAO) με τίτλο “High Level Forum on e-agriculture “2gether 4 Strong Digital Agriculture”. Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας μεταξύ 18 και 20 Απριλίου 2018 και συνδιοργανώθηκε από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ, την Προεδρία της Βουλγαρίας στην Ε.Ε., το Υπουργείο Γεωργίας και το Ινστιτούτο Αγροστρατηγικής και Καινοτομίας της Βουλγαρίας.

FAO High Level Policy ForumΗ NEUROPUBLIC ήταν ανάμεσα στους προσκεκλημένους της εκδήλωσης, προκειμένου να παρουσιάσει το gaiasense το οποίο επιλέχθηκε ανάμεσα σε πολλές άλλες προτάσεις ως μια από τις καλές πρακτικές εφαρμογής νέων τεχνολογιών στο χώρο της γεωργίας. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της πρόσκλησης του UN FAO που αφορούσε στις πλέον υποσχόμενες καλές πρακτικές ψηφιακής γεωργίας στο χώρο της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας.

High level Forum "2gether 4 Strong Digital Agriculture"Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δρ. Νικόλαος Μαριάνος, Υπεύθυνος του Τμήματος Ευρωπαϊκών Έργων της NEUROPUBLIC συμμετείχε στην εκδήλωση και παρουσίασε το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν παραγωγοί, εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα, φορείς χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων, ακαδημαϊκοί φορείς και ερευνητές, γεωργικοί σύμβουλοι, φορείς ανάπτυξης λύσεων για τον αγροδιατροφικό τομέα, πολίτες και άλλοι ενδιαφερόμενοι.