28 Ιουνίου 2019
To gaiasense σε εκδήλωση για την αειφορία της αγροτικής παραγωγής

Την Τετάρτη 19 Ιουνίου, η Πρεσβεία της Σουηδίας στην Αθήνα, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Προξενείο της Σουηδίας στο Ηράκλειο, διοργάνωσαν ημερίδα για την αειφορία στον αγροδιατροφικό τομέα, με τίτλο «Βιώσιμη καλλιέργεια και τροφή – Το κοινό μας μέλλον» στο Επιμελητήριο Ηρακλείου Κρήτης.

Σκοπός της ημερίδας ήταν η ανάδειξη των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο αγροδιατροφικός τομέας, περιλαμβάνοντας όλα τα στάδια από το χωράφι μέχρι το ράφι, και η παρουσίαση ψηφιακών και τεχνολογικών λύσεων που συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και συμβάλλουν στην αειφορία της παραγωγής τροφίμων. Σε αυτό το πλαίσιο έγινε παρουσίαση ερευνητικών και επιστημονικών αποτελεσμάτων από φορείς όπως το Πανεπιστήμιο Κρήτης και ο ΕΛΓΟ Δήμητρα, σχετικά με σύγχρονες μεθόδους που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων μέσω εργαστηριακών αναλύσεων, φυτοπροστασίας, αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, και αειφόρου πρωτογενούς παραγωγής.

Ημερίδα Πρεσβείας της Σουηδίας - Κοινό
Credits: Embassy of Sweden/Orsia Fragkou

Από πλευράς NEUROPUBLIC, η οποία βρισκόταν μεταξύ των προσκεκλημένων φορέων, συμμετείχαν οι Βασίλης Πρωτονοτάριος, Υπεύθυνος Εξωστρέφειας & Δικτύωσης και Διονύσης Πανταζάτος, Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργων, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της δεύτερης ενότητας παρουσίασαν το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense. Η παρουσίαση ανέδειξε τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος και εστίασε στον τρόπο με τον οποίο το gaiasense συμβάλλει στην οικονομική, την περιβαλλοντική και την κοινωνική αειφορία.

Παρουσίαση του gaiasense στην ημερίδα της Πρεσβείας της Σουηδίας
Credits: Embassy of Sweden/Theodore Karakassis

Την εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν μεταξύ άλλων μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, ερευνητές, εκπρόσωποι επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα καθώς και σχετικών ερευνητικών έργων, προλόγισαν η Charlotte Sammelin, Πρέσβειρα της Σουηδίας στην Ελλάδα και ο Γιάννης Καρακάσης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης.