28 Δεκεμβρίου 2019
To gaiasense στην 1η επιστημονική ημερίδα του έργου IPM Decisions

Το ευρωπαϊκό έργο “IPM Decisions” του Ορίζοντα 20202 έχει ως αντικείμενο την ευρεία διάδοση και υιοθέτηση συστημάτων υποστήριξης λήψης αποφάσεων (Decision Support Systems) στα πλαίσια ολοκληρωμένων συστημάτων φυτοπροστασίας (IPM – Integrated Pest Management) απέναντι σε εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια των καλλιεργειών.

Στο έργο συμμετέχουν 26 εταίροι από 11 Ευρωπαϊκές χώρες, με συντονιστή το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

IPM_Decisions_1st Workshop_20191216

Το έργο διοργάνωσε την 1η επιστημονική ημερίδα του στις 16 Δεκεμβρίου 2019 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ερευνητών και επιστημόνων, γεωπόνων, φοιτητών και παρόχων τεχνολογικών λύσεων.

Μεταξύ των ομιλητών ήταν και ο Νίκος Καλατζής, Τεχνικός Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργων της NEUROPUBLIC, ο οποίος παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο το gaiasense αξιοποιεί νέες τεχνολογίες όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) στο πλαίσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών.

gaiasense at IPM Decisions Workshop

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του, ο κ. Καλατζής παρουσίασε τις 4 διαστάσεις του συστήματος gaiasense εστιάζοντας στις τεχνικές και τεχνολογικές παραμέτρους του συστήματος, και εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο δεδομένα, επιστημονικά μοντέλα και τεχνολογικα εργαλεία συνδυάζονται με σκοπό την παροχή έγκαιρων και έγκυρων προειδοποιήσεων για την εμφάνιση επιβλαβών για την καλλιέργεια ασθενειών και εχθρών.

Στο πλαίσιο της ημερίδας πραγματοποιήθηκαν επίσης εισηγήσεις από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας.