4 Σεπτεμβρίου 2019
Το gaiasense συστήνεται στο κοινό της AgroSemana 2019

Η AgroSemana (Αγροτική Εβδομάδα) είναι μια από τις πλέον σημαντικές εκδηλώσεις του αγροτικού τομέα στην Πορτογαλία. Πρόκειται για μια ετήσια τεχνική και εμπορική έκθεση που ξεκίνησε το 2013 και απευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά σε αγροτικούς συνεταιρισμούς.

Φέτος η έκθεση πραγματοποιήθηκε μεταξύ 29 Αυγούστου και 1 Σεπτεμβρίου και προσέλκυσε περισσότερους από 90.000 επισκέπτες και 200 εκθέτες, καλύπτοντας συνολική έκταση 170.000 τ.μ. Μεταξύ των ομιλητών στην έναρξη της έκθεσης ήταν ο Επίτροπος Γεωργίας της Ε.Ε. Phil Hogan και ο Υπουργός Γεωργίας της Πορτογαλίας Capoulas Santos.

Μέσα από τη συμμετοχή της CONFAGRI, της Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συνεταιρισμών της Πορτογαλίας,  οι επισκέπτες της έκθεσης είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense.

Πιο συγκεκριμένα, στο περίπτερο της CONFAGRI, που αποτελεί και έναν από τους εταίρους του ευρωπαϊκού έργου LIFE GAIA Sense το οποίο βασίζεται στο σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense, υπήρχαν ενημερωτικά φυλλάδια του έργου με πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος.

Επιπλέον, το προσωπικό της CONFAGRI ήταν διαθέσιμο να παρέχει περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή του συστήματος gaiasense σε επιλεγμένους ελαιώνες του φορέα στην Πορτογαλία, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου LIFE GAIA Sense.

Το gaiasense στην έκθεση AgroSemana