18 Φεβρουαρίου 2020
agROBOfood: Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας για την Ευφυή Γεωργία το gaiasense

Το gaiasense παρουσιάστηκε στην 1η συνάντηση του Περιφερειακού Κόμβου Ανατολικής Μεσογείου (East-Mediterranean Regional Cluster) του Ευρωπαϊκού έργου agROBOfood, που αφορά σε φορείς από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία και το Ισραήλ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που αποτελεί και τον συντονιστή του Cluster.

agROBOfood_clusters

Η συνάντηση των φορέων του Cluster, μεταξύ των οποίων το Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά”, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Ege University (Τουρκία), οι εταιρείες AGENSO, ΕΤΑΜ, Πραπόπουλος αλλά και η NEUROPUBLIC, είχε ως στόχο την παρουσίαση των δραστηριοτήτων, των υπηρεσιών/προϊόντων του και των ενδιαφερόντων του κάθε φορέα, έτσι ώστε να διερευνηθούν πεδία συνεργασιών μεταξύ των φορέων μέσα στο πλαίσιο του έργου.

agROBOfood_meeting_participants

Ο Βασίλης Πρωτονοτάριος, Υπεύθυνος Εξωστρέφειας & Δικτύωσης της NEUROPUBLIC, παρουσίασε το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense που αποτελεί Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας του έργου για την ευφυή γεωργία. Η παρουσίαση εστίασε στο οικοσύστημα το οποίο έχει δημιουργηθεί με επίκεντρο το gaiasense και επιτρέπει σε ενδιαφερόμενους όπως ερευνητές, παρόχους τεχνολογικών λύσεων (software) αλλά και κατασκευαστές εξειδικευμένου hardware (π.χ. αισθητήρες) να αναπτύσσουν λύσεις τις οποίες μπορούν να δοκιμάζουν σε πραγματικές συνθήκες, με την αξιοποίηση δεδομένων και πειραματικών αγρών του gaiasense.

agROBOfood_gaiasense_20200217

Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των φορέων σχετικά με τις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών αλλά και διευκρινήσεις σχετικά με τη δομή και τη λειτουργία του περιφερειακού κόμβου του agROBOfood.

Σχετικά με το agROBOfood

Το agROBOfood είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που αποσκοπεί στη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού οικοσυστήματος που θα διευκολύνει την υιοθέτηση ρομποτικών τεχνολογιών στον αγροδιατροφικό τομέα, έτσι ώστε αυτός να γίνει πιο αποδοτικός και ανταγωνιστικός.

Στην καρδιά του έργου βρίσκονται τα Πειράματα Καινοτομίας, που διοργανώνονται και παρακολουθούνται από τους Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας. Σε 7 Περιφερειακούς Κόμβους, τα αρχικά Πειράματα Καινοτομίας θα επιδείξουν ρομποτικές καινοτομίες στον αγροδιατροφικό τομέα, με τρόπο που εξασφαλίζει την επαναληψιμότητα και την ευρεία υιοθέτησή τους σε όλη την Ευρώπη.

Οι κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας θα υποστηρίξουν εταιρείες σε διαδικασίες ψηφιοποίησης με το να τις φέρουν σε επαφή με διάφορους σχετικούς φορείς. Το agROBOfood ήδη διασυνδέει τους τομείς της Ρομποτικής και της Γεωργίας, την Έρευνα & Ανάπτυξη και τον επιχειρηματικό κόσμο, δημιουργώντας ένα αειφόρο δίκτυο Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας.

Το δίκτυο αποτελείται αυτή τη στιγμή από 49 Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας (μεταξύ των οποίων είναι και το gaiasense) και 12 Competence Centers, ο αριθμός των οποίων αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια του έργου.