29 Δεκεμβρίου 2017
Αναφορά της εκπομπής «ΕΡΤ REPORT» στο ρόλο της ευφυούς γεωργίας για την ελληνική αγροτική παραγωγή

O αγροτικός τομέας στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από προβλήματα όπως το υψηλό κόστος παραγωγής, η χαμηλή παραγωγικότητα αλλά και η χαμηλή ανταγωνιστικότητα των αγροτικών προϊόντων λόγω της χαμηλής προστιθέμενης αξίας.

Η εκπομπή «ΕΡΤ REPORT» παρουσιάζει τα προβλήματα, τις λύσεις που εφαρμόζονται ήδη στον αγροτικό τομέα αλλά και τις προοπτικές, μέσα από την οπτική διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων όπως παραγωγοί και συνεταιριστικές οργανώσεις, γεωργικοί σύμβουλοι, ερευνητές, επιχειρήσεις και φορείς όπως το ΓΕΩΤΕΕ και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

http://webtv.ert.gr/ert1/ert-report/20dek2017-ert-report/

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής αναδεικνύεται η σημασία της καινοτομίας και των σύγχρονων τεχνολογιών στην αναδιάρθρωση του ελληνικού αγροτικού τομέα, με τελικό ωφελούμενο τον Έλληνα παραγωγό. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Φώτης Χατζηπαπαδόπουλος, Πρόεδρος της NEUROPUBLIC, αναφέρεται στην ευφυή γεωργία ως μια ολιστική προσέγγιση στη βελτιστοποίηση της παραγωγής καθώς και στα οφέλη που αποφέρει η υιοθέτησή της τόσο στον παραγωγό όσο και στο περιβάλλον ενώ η ο Γιάννης και η Εύη Ψούνου-Προδρόμου από το Yannis Olive Grove – έναν από τους πρώτους φορείς που υιοθέτησαν το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense – περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο έχει ωφεληθεί ως παραγωγός από την καινοτόμο αυτή προσέγγιση.

Αυτή τη στιγμή το σύστημα gaiasense παρέχεται σε 12 διαφορετικές περιοχές και σχεδιάζονται άλλες τόσες για το 2018, όπως φαίνεται στο σχετικό χάρτη.