24 Φεβρουαρίου 2020
Αναβάθμιση της υποδομής συλλογής δεδομένων του gaiasense στην Κύπρο

H NEUROPUBLIC προχώρησε πρόσφατα σε αναβάθμιση της υποδομής συλλογής δεδομένων του gaiasense στην Κύπρο, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) της Κύπρου και με τοπικούς παραγωγούς. Η αναβάθμιση αφορά στην εγκατάσταση ενός νέου τηλεμετρικού IoT σταθμού στην περιοχή Αυγόρου αλλά και στη μετακίνηση σταθμού στο Λιοπέτρι της επαρχίας Αμμοχώστου.

 

Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η συνολική έκταση που καλύπτεται από τους τηλεμετρικούς αγρομετεωρολογικούς σταθμούς του gaiasense και βελτιστοποιείται η διαδικασία καταγραφής ατμοσφαιρικών και εδαφικών δεδομένων από τα αγροτεμάχια της περιοχής.

 

Πρόκειται για μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του IoT4Potato του Ευρωπαϊκού έργου Internet of Food & Farm 2020, και αφορά στην ανάπτυξη υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας για την καλλιέργεια της πατάτας στην Κύπρο, την Πολωνία και την Ουκρανία, βασισμένων στο σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense.

Cyprus-gaiatron-Liopetri_20200219