15 Μαρτίου 2018
Εφαρμογή του gaiasense στην καλλιέργεια βαμβακιού στην Ροδόπη

Οι υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας του gaiasense εφαρμόζονται από το 2017 σε μια έκταση περίπου 5.500 στρεμμάτων στη Ροδόπη, σε συνεργασία με τα Θρακικά Εκκοκκιστήρια Α.Ε. Κατά το πρώτο χρόνο εφαρμογής πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού όπως οι τηλεμετρικοί σταθμοί gaiatrons σε επιλεγμένα σημεία αντιπροσωπευτικών αγροτεμαχίων, ενώ επίσης καταγράφηκαν οι καλλιεργητικές πρακτικές των παραγωγών καθώς και έγιναν επιτόπιες παρατηρήσεις στο χωράφι.

Σε πρόσφατη ημερίδα που διοργανώθηκε στην Κομοτηνή παρουσιάστηκαν τα πρώτα αποτελέσματα που εστίασαν στην άρδευση, καθώς η καταγραφή των δεδομένων και η προσαρμογή των επιστημονικών μοντέλων λίπανσης και φυτοπροστασίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα πρώτα αποτελέσματα έδειξαν τη δυνατότητα βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της χρήσης αρδευτικού νερού, η οποία μπορεί ταυτόχρονα να οδηγήσει σε καλύτερη χρήση των λιπασμάτων, με απώτερο στόχο τη μείωση του το κόστους παραγωγής και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος.

Όσον αφορά στο κόστος, όπως και σε όλες τις περιπτώσεις, οι παραγωγοί δεν χρειάζεται να κάνουν απολύτως καμία επένδυση καθώς το κόστος του απαραίτητου εξοπλισμού (μετεωρολογικοί σταθμοί, αισθητήρες εδάφους, εντομοπαγίδες κλπ.) θα καλυφθεί από το gaiasense. Το μόνο κόστος για τους παραγωγούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι η ετήσια συνδρομή, το ύψος της οποίας καθορίστηκε στα 3 ευρώ ανά στρέμμα.