15 Μαρτίου 2018
Ενημερωτική εκδήλωση του gaiasense στην Agrotica 2018

Την Παρασκευή 2/2/2018 έλαβε χώρα ειδική ενημερωτική εκδήλωση του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense στα πλαίσια της 27ης Διεθνούς Έκθεσης Γεωργικών Μηχανημάτων Agrotica 2018. Το παρόν έδωσαν 160 προσκεκλημένοι, ανάμεσα τους γεωργικοί σύμβουλοι, ερευνητές γεωπονικών επιστημών αλλά και επιλεγμένοι αγρότες.

Η εκδήλωση άρχισε με αναφορά στην ευφυή γεωργία γενικότερα και τα πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει μέσω της υπηρεσίας gaiasense στην ελληνική γεωργία.

Κατά το έτος 2017 το gaiasense κάλυψε 10 καλλιέργειες σε 13 περιοχές συνολικής έκτασης 200.000 στρεμμάτων με ένα δίκτυο 100 τηλεμετρικών σταθμών gaiatrons.Κατά την διάρκεια της παρουσίασης, έγινε ξεκάθαρο από το Φώτη Χατζηπαπαδόπουλο, Πρόεδρο της NEUROPUBLIC, πώς ο αγρότης δεν θα επωμιστεί κανένα από τα κόστη εγκατάστασης και συντήρησης εξοπλισμού, παρά μόνο μία ετήσια συνδρομή για την χρήση της υπηρεσίας. Το gaiasense με ένα καινοτόμο επιχειρηματικό αλλά και τεχνολογικό μοντέλο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, σταδιακά αναπτύσσει τις απαιτούμενες τεχνολογικές υποδομές σε Πανελλαδική κλίμακα ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν με χαμηλό κόστος τις υπηρεσίες του όλοι οι αγρότες όσο μικρή εκμετάλλευση και να έχουν.Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν από τους καθηγητές κ.κ. Άγγελο Πατάκα (Δ/ντη Εργ. Φυτικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών) και Θωμά Θωμίδη (Αν. Καθ. Φυτοπαθολογίας, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης), μέλη της επιστημονικής ομάδας του gaiasense, και τον Κώστα Μίχο (γεωπόνο της NEUROPUBLIC) τα αποτελέσματα και συμπεράσματα από την εφαρμογή του gaiasense σε παραγωγικές εκμεταλλεύσεις στους τομείς της άρδευσης, λίπανσης και φυτοπροστασίας. Από τις παρουσιάσεις αυτές έγινε εμφανές το μεγάλο οικονομικό όφελος των παραγωγών αλλά και περιβαλλοντικό όφελος που προκύπτει από τις υπηρεσίες gaiasense.

Στην συνέχεια, ο Παναγιώτης Ηλίας (NEUROPUBLIC), εξήγησε το ρόλο των δεδομένων παρατήρησης της Γης και της τηλεπισκόπησης στις υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας και στη δυνατότητα αξιοποίησής τους μέσα από το gaiasense.

Έγινε ζωντανή επίδειξη με πραγματικά δεδομένα των διαδικτυακών εφαρμογών αλλά και των εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας του gaiasense που αποτελούν και τα εργαλεία των γεωπόνων συνεργατών του gaiasense.

Ο Ιωάννης Γαλάτουλας (GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ), παρουσίασε το πρόγραμμα εκπαίδευσης-κατάρτισης και πιστοποίησης των γεωργικών συμβούλων και γεωπόνων που συνεργάζονται με το gaiasense. Το πρόγραμμα αυτό θα πραγματοποιηθεί προσεχώς σε συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ανεξάρτητους φορείς εκπαίδευσης-πιστοποίησης αλλά και επιλεγμένους επιστήμονες.

Κλείνοντας τις παρουσιάσεις, αναφέρθηκαν τα επιστημονικά αντικείμενα στα οποία το gaiasense αναζητά επιστημονικούς συνεργάτες και παρουσιάστηκαν οι επόμενες ενέργειες που θα γίνουν από το gaiasense για να αναπτυχθούν τα δίκτυα των συνεργατών του. Το πλάνο του gaiasense για το 2018, είναι η επέκταση του δικτύου με 700 επιπλέον σταθμούς σε 25 έως 30 νέες περιοχές οι οποίες εκτιμάται πως θα καλύψουν έκταση 2 εκ. στρεμμάτων σε περισσότερες από 20 διαφορετικές καλλιέργειες.

Μετά το τέλος των παρουσιάσεων, ο κ. Σταμάτης Κουρούδης (πρόεδρος των Θρακικών Εκκοκκιστηρίων) κατέθεσε τη θετικότατη εμπειρία του από τη συνεργασία του με το gaiasense μέσα στο 2017 και στο ενδιαφέρον που δείχνουν οι βαμβακοπαραγωγοί της Θράκης να ενταχθούν στο σύστημα μέσα στο 2018. Επιπλέον, ήταν απόλυτος πως η υιοθέτηση καινοτόμων προσεγγίσεων με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγής είναι μονόδρομος για τους παραγωγούς ώστε να μην αφανιστούν λόγω της χαμηλής ανταγωνιστικότητας.

Από την πλευρά των συμμετεχόντων ερευνητών, αναδείχθηκε συμπερασματικά από τον Δρ. Αριστοτέλη Παπαδόπουλο, Δ/ντη του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, η ανάγκη για βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών και επιχειρηματικών φορέων με σκοπό την ταχύτερη εφαρμογή της αγροτικής έρευνας στην πράξη.

Κεντρικός στόχος της εκδήλωσης, ήταν το ανοικτό κάλεσμα του gaiasense σε πιθανούς συνεργάτες όπως γεωργικοί σύμβουλοι και ερευνητές σε γεωπονικά και τεχνολογικά αντικείμενα. Από τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον που έδειξαν οι προσκεκλημένοι, έγινε φανερό πως ο επιστημονικός κόσμος θέλει και μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην αναγέννηση της Ελληνικής γεωργίας.

Το gaiasense συστήνεται στο κοινό της Διεθνούς έκθεσης Agrotica 2018 και αλλάζει τα δεδομένα που ίσχυαν μέχρι σήμερα στον αγροτικό τομέα

Διαβάστε ακόμη