13 Μαρτίου 2018
Επέκταση του δικτύου gaiasense στην Κομοτηνή για την καλλιέργεια βαμβακιού

Αυτές τις ημέρες είναι σε εξέλιξη η εγκατάσταση αριθμού νέων τηλεμετρικών σταθμών gaiatron στην περιοχή της Κομοτηνής, με σκοπό την ενίσχυση του υπάρχοντος δικτύου και επέκταση της κάλυψης σε ακόμη μεγαλύτερο αριθμό αγροτεμαχίων βαμβακιού. Το έργο πραγματοποιείται σε συνεργασία με τα Θρακικά Εκκοκκιστήρια Α.Ε. και αφορά στην εγκατάσταση επιπλέον 7  σταθμών καταγραφής ατμοσφαιρικών δεδομένων (gaiatron atmo) και 4 σταθμών καταγραφής εδαφικών δεδομένων (gaiatron soil).

Η δραστηριότητα αυτή έρχεται ως συνέχεια της σχετικής ημερίδας που διοργάνωσαν τα Θρακικά Εκκοκκιστήρια Α.Ε. στις 15 Ιανουαρίου 2018 στην Κομοτηνή, κατά την οποία παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του πρώτου χρόνου εφαρμογής του gaiasense στην καλλιέργεια βαμβακιού στην περιοχή αλλά και οι προοπτικές για τα επόμενα έτη. Η εφαρμογή των υπηρεσιών gaiasense στην περιοχή αποσκοπεί στη βελτίωση της παραγωγής και την αύξηση των στρεμματικών αποδόσεων, καθώς και τη μείωση του κόστους παραγωγής και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω της ελεγχόμενης και ακριβούς εφαρμογής εισροών.

 

Η επέκταση του δικτύου του gaiasense στην περιοχή είναι αποτέλεσμα του αυξημένου ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα ευφυούς γεωργίας gaiasense που έδειξαν οι παραγωγοί βαμβακιού μετά τη ολοκλήρωση της εκδήλωσης. Κατά τη νέα καλλιεργητική περίοδο συγκεντρωθούν δεδομένα τα οποία θα αξιοποιηθούν για την υποστήριξη των παραγωγών σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση της παραγωγής τους, όπως άρδευση, λίπανση και φυτοπροστασία.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή αποτελεί την πρώτη εφαρμογή gaiasense σε καλλιέργεια βαμβακιού στην Ελλάδα.