4 Μαΐου 2018
Εργαστήριο του EIP-AGRI για τη μετάβαση της γεωργίας στην ψηφιακή εποχή

Μεταξύ 26 και 27 Απριλίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην πόλη Jūrmala της Λετονίας εργαστήριο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας «Γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα» (EIP-AGRI) με τίτλο “Προετοιμάζοντας τους αγρότες για την Ψηφιακή Εποχή: Ο ρόλος των AKIS“.

Η εκδήλωση αφορούσε επιλεγμένους προσκεκλημένους μεταξύ των οποίων και η NEUROPUBLIC, όπως ερευνητικοί φορείς και ακαδημαϊκά ιδρύματα, κυβερνητικά στελέχη χωρών-μελών της Ε.Ε., επιμελητήρια και δίκτυα της Ε.Ε., αγροτικοί συνεταιρισμοί και παραγωγοί, φορείς κατάρτισης και εκπαίδευσης καθώς και εταιρείες που παρέχουν καινοτόμες λύσεις στον αγροδιατροφικό τομέα. Συνολικά την εκδήλωση παρακολούθησαν περίπου 100 συμμετέχοντες.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η διερεύνηση και την ενίσχυση  του ρόλου των Συστημάτων Αγροτικής Γνώσης και Καινοτομίας (Agricultural Knowledge and Innovation Systems – AKIS), με ιδιαίτερη έμφαση στους γεωργικούς συμβούλους ως φορείς μεταφοράς καινοτομίας στην παραγωγή, καθώς και στη δικτύωση φορέων της υπαίθρου, για την υποστήριξη της αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών σε επίπεδο αγροτικής εκμετάλλευσης.

EIP-AGRI_Workshop_AKIS_overview

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμούς από τον Υπουργό Γεωργίας της Λετονίας κ. Jānis Dūklavs και τον Προϊστάμενο Μονάδας της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της Ε.Ε. (DG AGRI) κ. Dušan Chrene. Οι συζητήσεις και οι θεματικές ενότητες του εργαστηρίου εστίασαν στον κεντρικό ρόλο του παραγωγού στις διαδικασίες, στην ανάγκη μετάβασης του παραδοσιακού αγρότη στην ψηφιακή γεωργία, στο ρόλο που έχουν φορείς όπως οι γεωργικοί σύμβουλοι, αλλά και στα ψηφιακά εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους ο παραγωγός και ο γεωπόνος για να βελτιώσουν την αγροτική παραγωγή.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην εκπαίδευση των αγροτών σε θέματα σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και την ψηφιοποίηση της παραγωγής, καθώς και στα εργαλεία που είναι διαθέσιμα για αυτό το σκοπό. Επίσης, αναδείχθηκε ο ρόλος των συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους παραγωγούς ως μέσο για την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στο χώρο της γεωργίας.

EIP-AGRI_Workshop_AKIS_gaiasense_posterΤο σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense ήταν μία από τις μόλις δέκα καινοτόμες λύσεις που επιλέχθηκαν ως καλές πρακτικές υποστήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού του αγροτικού τομέα μέσω της διάχυσης γνώσης και καινοτομίας.  Το gaiasense παρουσιάστηκε από τον κ. Θεόδωρο Ζωγράφο, Υπεύθυνο Επικοινωνίας και Marketing του gaiasense, κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας του εργαστηρίου.

Η παρουσίαση εστίασε στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το gaiasense, και πιο συγκεκριμένα την αξιοποίηση δεδομένων, επιστημονικής γνώσης και πρακτικής εμπειρίας, εμπλέκοντας φορείς όπως οι ερευνητές, οι γεωργικοί σύμβουλοι και οι παραγωγοί που αποτελούν βασικά συστατικά ενός συστήματος AKIS. Επίσης, έγινε αναφορά στα οφέλη που αποκομίζουν οι παραγωγοί, οι γεωργικοί σύμβουλοι και οι ερευνητές, από την αξιοποίηση των δεδομένων και των υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας του gaiasense. Μετά την παρουσίαση ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του gaiasense, του δικτύου αλλά και του πλάνου επέκτασής του για το επόμενο διάστημα.