11 Ιανουαρίου 2024
Δείκτης Βλάστησης (NDVI)

Ο αγρότης βλέποντας τις δορυφορικές εικόνες και τα δεδομένα από το δείκτη βλάστησης NDVI (Normalized difference vegetation index) και παρακολουθώντας πώς μεταβάλλεται σε κάθε αγροτεμάχιο, κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, μπορεί να εντοπίσει προβλήματα στην ανάπτυξη των φυτών.
Δηλαδή,να καταλάβει απλά και γρήγορη αν κάτι δεν πάει καλά σε κάποιο τμήμα της καλλιέργειας ώστε να προγραμματιστεί εγκαίρως μια επιτόπια επιθεώρηση, αλλά και να διαπιστώσει την ύπαρξη ζιζανίων κατά την περίοδο που είναι ακαλλιέργητα τα χωράφια που σπέρνονται με ετήσιες καλλιέργειες.

Ο δορυφόρος παίρνει νέα εικόνα κάθε 5 ημέρες. Με αυτές τις δορυφορικές εικόνες και τον δείκτη βλάστησης μπορεί κανείς απλά και γρήγορα να δει πόσο «ζωηρό» είναι το χωράφι του. Έτσι: όσο πιο πράσινο είναι το χρώμα στη δορυφορική εικόνα, τόσο η τιμή του δείκτη μεγαλώνει και πλησιάζει το 1. Όσο πιο κίτρινο και προς το καφέ το χρώμα, τόσο η τιμή του του δείκτη μικραίνει και πλησιάζει το 0.

Αν, λοιπόν, παρατηρηθεί κάποια διαφοροποίηση του χρώματος σε περισσότερες από μία εικόνες κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, τότε είναι πιθανόν να υπάρχει κάποιο πρόβλημα και αξίζει να γίνει μια επιτόπια επιθεώρηση.