11 Ιανουαρίου 2024
Συντελεστές ανάπτυξης καλλιέργειας

Ο αγρότης μπορεί να δει πώς αναπτύσσεται η καλλιέργειά του μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα από δύο συντελεστές: τους ημεροβαθμούς και τις ώρες ψύχους.

Με τους ημεροβαθμούς ο αγρότης μπορεί να συγκρίνει διαφορετικά αγροτεμάχια ή καλλιεργητικές περιόδους και να καταλάβει σε ποιες περιπτώσεις θα έχει πρώιμη ή όψιμη σοδειά. Και ανάλογα να οργανώσει καλύτερα τις εργασίες του ώστε να κερδίσει πολύτιμο χρόνο.