4 Δεκεμβρίου 2020
H διαλειτουργικότητα του gaiasense στο 117ο OGC Member Meeting

To 117o OGC Member Meeting του Open Geospatial Consortium (OGC) θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μεταξύ 7-16 Δεκεμβρίου 2020, με τις θεματικές του ενότητες να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικών με γεωχωρικές τεχνολογίες και δεδομένα, αλλά και θέματα που σχετίζονται με το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT).

Η θεματική ενότητα “IoT in Agriculture” θα πραγματοποιηθεί στις 7 Δεκεμβρίου 2020 στις 20.00 και 23.30 CET και θα εστιάσουν στη διασύνδεση ανάμεσα στις γεωχωρικές τεχνολογίες και το Διαδίκτυο των πραγμάτων στη γεωργία, με έμφαση σε θέματα διαλειτουργικότητας.

Ο Νίκος Καλατζής, Υπεύθυνος Διαχείρισης έργων της NEUROPUBLIC είναι προσκεκλημένος ομιλητής της συγκεκριμένης ενότητας και θα παρουσιάσει το σύστημα ευφυούς γεωργίας, με έμφαση σε θέματα διαλειτουργικότητας IoT συσκευών όπως οι αισθητήρες,  οι τηλεμετρικοί αγρομετεωρολογικοί σταθμοί του gaiasense και συστήματα Παρατήρησης της Γης.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη θεματική ενότητα IoT in Agriculture στην ιστοσελίδα του έργου Plan4All website και να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στο https://store.ogc.org 

Σχετικά με το Open Geospatial Consortium

Το Open Geospatial Consortium (OGC) είναι ένας διεθνής φορέας με περισσότερα από 500 μέλη επιχειρήσεις, κυβερνητικούς φορείς, ερευνητικούς οργανισμούς και πανεπιστήμια, που συνεργάζονται για να κάνουν τις γεωχωρικές πληροφορίες και υπηρεσίες διαθέσιμες σύμφωνα με το    FAIR – Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable. Μέσα από τη λειτουργία του OGC παράγονται ανοικτά γεωχωρικά πρότυπα χωρίς πνευματικά δικαιώματα και διαθέσιμα δημόσια. Βρίσκομαι στην αιχμή των εξελίξεων, το OGC αναλύει και προβλέπει τις νέες τεχνολογικές τάσεις, και λειτουργεί σαν ένα ευέλικτο, συνεργατικό εργαστήριο Έρευνας & Τεχνολογίας – το Πρόγραμμα Καινοτομίας του OGC (OGC Innovation Program) – που χτίζει και δοκιμάζει καινοτόμες πρωτότυπες λύσεις στις εφαμρογές των μελών του.