3 Ιουνίου 2022
Η ευφυής γεωργία στην Data Week 2022 με τη συμμετοχή της NEUROPUBLIC

Θέματα παραγωγικότητας, ασφάλειας τροφίμων, βιωσιμότητας και κλιματικής ουδετερότητας σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, μέσα από το πρίσμα της συλλογής, ανταλλαγής και χρήσης δεδομένων στην αγροδιατροφή, πραγματεύτηκε online σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της BDVA Data Week 2022, την Τετάρτη 1η Ιουνίου.

Ο Νίκος Καλατζής, Προϊστάμενος Τεχνικής Διαχείρισης Έργων της NEUROPUBLIC, ήταν ανάμεσα στους ομιλητές, με μια παρουσίαση που επικεντρώθηκε στην ορθή πρακτική σχετικά με την αξιοποίηση των αγροτικών δεδομένων. Συγκεκριμένα, μίλησε σχετικά με την ευφυή γεωργία ως υπηρεσία, την κοινή χρήση γεωργικών δεδομένων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση πολιτικών, τον ρόλο των συστημάτων πληροφοριών διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων, και την πορεία προς ένα ομοσπονδιακό σύστημα αποθήκευσης αγρο-περιβαλλοντικών δεδομένων.

«Οι γεωργικές πρακτικές αλλάζουν, οι μηχανισμοί συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων εξελίσσονται και πλέον μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά τους αγρότες», υποστήριξε, ενώ λίγο αργότερα τόνισε ότι «οι νέες αγροτικές πολιτικές διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής τους για να συμβάλουν στην επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων».

Τέλος, ο κ. Καλατζής, εξήγησε τη λειτουργία του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense της NEUROPUBLIC και πώς αξιοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται από τον αγρό προκειμένου να παρέχει συμβουλές στους αγρότες. Την ίδια στιγμή, υπογράμμισε τη συμβολή του gaiasense στις ταχύτερες πληρωμές επιδοτήσεων και στη μείωση της γραφειοκρατίας, στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης για την παρακολούθηση των αγροοικολογικών δεικτών, καθώς και στη βελτίωση της διαφάνειας στην παραγωγή τροφίμων (ιχνηλασιμότητα).

Σχετικά με την BDVA Data Week

Η BDVA Data Week αποτελεί την κορυφαία ετήσια εκδήλωση της ευρωπαϊκής κοινότητας έρευνας και καινοτομίας BDVA σε σχέση με τα Big Data και την Τεχνητή Νοημοσύνη –της οποίας είναι μέλος και η NEUROPUBLIC– και για άλλη μία χρονιά είχε ως βασικό στόχο την ανταλλαγή απόψεων και γνώσης, τη σύσφιξη διεθνών σχέσεων, τη διάδοση πολιτικών και πρωτοβουλιών, και τον εντοπισμό ενδεχόμενων προβλημάτων.

Η BDVA Data Week που ξεκίνησε στις 24 Μαΐου, θα ολοκληρωθεί με μια διήμερη φυσική εκδήλωση στις 8 και 9 Ιουνίου στη Νάπολη της Ιταλίας, όπου ομιλητές και εμπειρογνώμονες διεθνούς βεληνεκούς θα εξετάσουν τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.