31 Ιουλίου 2018
Η ευφυής γεωργία συμβάλλει στη βέλτιστη αξιοποίηση και προστασία των υδάτινων πόρων

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, η αγροτική παραγωγή συνεχίζει να αποτελεί μια από τις κύριες πηγές μόλυνσης των υδάτινων πόρων, ως αποτέλεσμα της απορροής λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Παρόλα αυτά, στην ίδια έκθεση επισημαίνεται ότι χάρη στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας από τα κράτη μέλη της Ε.Ε., η ποιότητα του γλυκού νερού στην Ε.Ε. βελτιώνεται συνεχώς.

Κατά τη διάρκεια σχετικής εκδήλωσης που διοργανώθηκε με αφορμή την παρουσίαση της έκθεσης, ο Προεδρεύων της ομάδας εργασίας περιβάλλοντος της Copa Cogeca κ. Niels Peter Norring, ανέφερε ότι:

“Οι αγρότες και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί της Ε.Ε. έχουν κάνει σημαντικά βήματα την τελευταία δεκαετία  όσον αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των αυστηρών περιβαλλοντικών κανονισμών μέσα στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Ο αγροτικός τομέας θα συνεχίσει να συμβάλλει στην αειφόρο αξιοποίηση του νερού”.

Σε αυτό το πλαίσιο, η γεωργία ακριβείας παίζει σημαντικό ρόλο. Μέσω της ευφυούς γεωργίας, θα είμαστε σε θέση να διαχειριζόμαστε τους φυσικούς πόρους πιο αποδοτικά και να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, η κατάρτιση και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και η ανταλλαγή γνώσης και τα οικονομικά κίνητρα θα πρέπει να ενισχυθούν.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Δελτίο Τύπου (PDF) της Copa Cogeca, ενώ η έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος είναι διαθέσιμη εδώ.