22 Ιουλίου 2019
Η καινοτομία συναντά την παράδοση: Ευφυής γεωργία και για το φιστίκι Αιγίνης

Το φιστίκι Αιγίνης αποτελεί ένα ιδιαίτερο και παραδοσιακό ΠΟΠ προϊόν της Ελλάδας, με σημαντική διατροφική και θρεπτική αξία. Η καλλιέργεια ευδοκιμεί στην Αίγινα, περιοχή που με τα ιδιαίτερα μικροκλιματικά χαρακτηριστικά της προσδίδει ξεχωριστή ποιότητα στο προϊόν.

Την ίδια στιγμή, οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες που σχετίζονται τόσο με τις εισροές στο χωράφι όσο και με την αποτελεσματική αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών της καλλιέργειας – παράγοντες που αυξάνουν το κόστος και επηρεάζουν την ποιότητα και την ποσότητα της παραγωγής.

Σε αυτό το πλαίσιο, και με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η καλλιέργεια και οι παραγωγοί, ξεκίνησε πρόσφατα η συνεργασία του gaiasense με παραγωγούς φιστικιού Αιγίνης. Οι τέσσερις τηλεμετρικοί σταθμοί του gaiasense που εγκαταστάθηκαν πρόσφατα σε φιστικεώνες της Αίγινας εξασφαλίζουν την κάλυψη συνολικής έκτασης 16.000 στρεμμάτων φιστικιάς σχεδόν σε ολόκληρο το νησί.

Οι παραγωγοί είναι πεπεισμένοι, ότι με το σύστημα gaiasense θα έχουν περισσότερες καλλιεργητικές δυνατότητες, μείωση του κόστους παραγωγής αλλά και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Η συνεργασία έρχεται να δώσει απάντηση στη μειωμένη παραγωγή των τελευταίων ετών και εστιάζει στην αντιμετώπιση των εχθρών και των ασθενειών της φιστικιάς, τη μείωση του κόστους παραγωγής και ταυτόχρονα την εξασφάλιση παραγωγής φιστικιού σταθερά υψηλής ποιότητας.

Ταυτόχρονα, αναμένεται μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της καλλιέργειας, κάτι που αποτελεί αντικείμενο του ευρωπαϊκού έργου LIFE GAIA Sense, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιείται η συγκεκριμένη συνεργασία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο πλήρες άρθρο της εφημερίδας Ύπαιθρος Χώρα.