27 Απριλίου 2018
Η θέση της Ελλάδας σε μια ευρωπαϊκή γεωργία που ψηφιοποιείται

Στο Τεύχος 4 (Απρίλιος 2018) του περιοδικού Ανάπτυξη που εκδίδει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) φιλοξενείται άρθρο με τίτλο “Η θέση της Ελλάδας σε μια ευρωπαϊκή γεωργία που ψηφιοποιείται“.

Ο δημοσιογράφος Σαράντης Μιχαλόπουλος αναφέρεται στη σπουδαιότητα της ψηφιοποίησης της αγροτικής παραγωγής, και στα οφέλη που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες στους παραγωγούς και στο περιβάλλον. Μέσα από το άρθρο του παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο η Ε.Ε. προωθεί την ψηφιοποίηση της γεωργίας με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής γεωργίας συνιστά μονόδρομο προκειμένου να επιβιώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον αυξανόμενο ανταγωνισμό των διεθνών αγορών, καθώς και για να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή.

Το άρθρο κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση της Ελλάδας, με τις έντονες διαφοροποιήσεις στο γεωγραφικό ανάγλυφο και την ανάγκη πρόσβασης ακόμη και των γεωγραφικά απομακρυσμένων περιοχών στις νέες τεχνολογίες που βελτιώνουν την αγροτική παραγωγή. Σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάζεται το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense, ως μια λύση που βασίζεται σε νέες τεχνολογίες για την υποστήριξη των Ελλήνων παραγωγών – ακόμη και των μικροκαλλιεργητών – στη βελτίωση της παραγωγής τους.

Το πλήρες άρθρο βρίσκεται στις σελίδες 48-50 του περιοδικού, το οποίο είναι διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας του ΕΒΕΑ.