12 Μαΐου 2018
Ημέρες Καινοτομίας στην Αγροδιατροφή της Στερεάς Ελλάδας: το gaiasense στις καλλιέργειες του φυστικιού και του αμυγδάλου

Η τέταρτη κατά σειρά θεματική ημερίδα που διοργάνωσαν η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Στερεάς Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με τίτλο “Ημέρες Καινοτομίας στην Αγροδιατροφή της Στερεάς Ελλάδας” είχε ως αντικείμενο τα ακρόδρυα (κελυφωτό φιστίκι, καρύδι και αμύγδαλο), τα όσπρια, το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Η συγκεκριμένη ημερίδα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 5 Μαΐου 2018 στη Λαμία, με τη συμμετοχή παραγωγών και μελών αγροτικών συνεταιρισμών, γεωπόνων και γεωργικών συμβούλων, ερευνητών, ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων, καθώς και εκπροσώπων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Σκοπός της ημερίδας, μεταξύ άλλων, ήταν η  παρουσίαση καινοτόμων προσεγγίσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση του αγροδιατροφικού τομέα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Δρ. Βασίλης Πρωτονοτάριος, Υπεύθυνος Εξωστρέφειας και Δικτύωσης του gaiasense και της NEUROPUBLIC, παρουσίασε το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense και τον τρόπο με τον οποίο αυτό αξιοποιεί και συνδυάζει με μοναδικό τρόπο δεδομένα και επιστημονική γνώση, την εμπειρία του παραγωγού και του συμβούλου του καθώς και σύγχρονες τεχνολογίες για να βοηθήσει τον παραγωγό στη βελτιστοποίηση της παραγωγής του.

Ημέρες Καινοτομίας στην Αγροδιατροφή - ΛαμίαΗ παρουσίαση εστίασε στην εφαρμογή του gaiasense στις καλλιέργειες φιστικιάς και αμυγδαλιάς σε συνεργασία με παραγωγούς στην Αίγινα και την Ελασσόνα, αντίστοιχα. Παρουσιάστηκαν οι ασθένειες και οι εχθροί των δύο καλλιεργειών που υποστηρίζονται από τα επιστημονικά μοντέλα φυτοπροστασίας του gaiasense μέχρι σήμερα και ο τρόπος με τον οποίο το gaiasense βοηθά στην έγκαιρη αντιμετώπισή τους προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος στην παραγωγή. Τέλος, έγινε αναφορά στις συζητήσεις για πιθανές συνεργασίες του gaiasense με συνεταιρισμούς της Περιφέρειας όσον αφορά στις καλλιέργειες κελυφωτού φυστικιού και στέβιας.

Ο κ. Πρωτονοτάριος προσκάλεσε τους παραγωγούς της περιοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τις υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας του gaiasense μέσω της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του συστήματος. Μετά το τέλος της παρουσίασης ακολούθησε σειρά ερωτήσεων που εστίασαν κυρίως στα δεδομένα, όπως η πρόσβαση ερευνητών σε αυτά, η αξιοποίησή τους στα πλαίσια άλλων εφαρμογών αλλά και θέματα που αφορούσαν συγκεκριμένες υπηρεσίες του gaiasense.