8 Ιουλίου 2019
Ημερίδα δικτύωσης ελληνικών έργων LIFE: LIFE GAIA Sense και gaiasense

Με την ευκαιρία της επίσκεψης αντιπροσωπείας του έργου “Cyprus Capacity Building for LIFE – Cyclamen” στην Αθήνα, η Ελληνική Ομάδα Κρούσης για το Πρόγραμμα LIFE (Greek LIFE Task Force) διοργάνωσε ημερίδα για τη δικτύωση των ελληνικών έργων LIFE. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 Ιουλίου στην έδρα του Πράσινου Ταμείου στη Βίλα Καζούλη.Ημερίδα δικτύωσης έργων LIFE

Μεταξύ των έργων που συμμετείχαν και παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της ημερίδας ήταν και το LIFE GAIA Sense: Ένα ευρωπαϊκό έργο με συντονιστή τη NEUROPUBLIC, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ε.Ε..

Το έργο βασίζεται στο σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense και έχει ως στόχο να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο το gaiasense συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων, στην προστασία του περιβάλλοντος και γενικότερα σε μοντέλα κυκλικής οικονομίας.

Ο Βασίλης Πρωτονοτάριος, Υπεύθυνος εξωστρέφειας και Δικτύωσης της NEUROPUBLIC συμμετείχε στην ημερίδα και παρουσίασε το έργο LIFE GAIA Sense, τους στόχους, τη μεθοδολογία που αναπτύσσει αλλά και την πρόοδο που έχει κάνει μέσα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του.

Το gaiasense σε ημερίδα δικτύωσης έργων LIFEΗ παρουσίαση εστίασε στο σύστημα gaiasense, με αναφορές στη λογική του συστήματος, τις τέσσερις διαστάσεις του, το ρόλο της τεχνολογίας, των επιστημονικών αποτελεσμάτων, των δεδομένων και του ανθρώπινου παράγοντα, αλλά και τα οφέλη (περιβαλλοντικά, οικονομικά κλπ.) που προκύπτουν από την εφαρμογή του.

Μετά το τέλος της παρουσίασης ακολούθησαν ερωτήσεις από το τους συμμετέχοντες, οι οποίοι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την προσέγγιση που ακολουθεί το έργο αλλά και το gaiasense. Επίσης, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος συζητήθηκαν και ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ του LIFE GAIA Sense και άλλων έργων που συμμετείχαν στην εκδήλωση, επεκτείνοντας τη δραστηριότητα του gaiasense σε νέα πλαίσια και εξετάζοντας νέες εφαρμογές.