18 Ιανουαρίου 2018
Ημερίδα για την εφαρμογή του gaiasense στην καλλιέργεια βαμβακιού στη Ροδόπη

Τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 τα Θρακικά Εκκοκκιστήρια Α.Ε. διοργάνωσαν ημερίδα σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense στην καλλιέργεια βαμβακιού στην περιοχή της Κομοτηνής. Στην ημερίδα συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της NEUROPUBLIC Δρ. Φώτης Χατζηπαπαδόπουλος, ο Υπεύθυνος διαχείρισης έργων ευφυούς γεωργίας της NEUROPUBLIC κ. Κώστας Μίχος, οι Επιστημονικοί Συνεργάτες του έργου κ. Άγγελος Πατάκας (Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών) και κ. Θωμάς Θωμίδης (Αν. Καθηγητής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης) καθώς και πλήθος παραγωγών.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το πρώτο έτος εφαρμογής των υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας gaiasense που πραγματοποιήθηκε μέσα στο 2017 σε μια έκταση 5.500 στρεμμάτων στη Ροδόπη. Οι παρουσιάσεις εστίασαν κυρίως στην άρδευση και δευτερευόντως στη φυτοπροστασία της καλλιέργειας, καθώς περισσότερα μετρήσιμα αποτελέσματα σχετικά με την λίπανση και τη φυτοπροστασία θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των υπηρεσιών μέσα στο 2018.

Πιο συγκεκριμένα, ο καθ. Α. Πατάκας αναφέρθηκε στα σημαντικά οφέλη της εφαρμογής συστήματος ευφυούς γεωργίας τόσο στην εξοικονόμηση αρδευτικού νερού όσο και στη βελτιστοποίηση χρήσης των λιπασμάτων. Αμφότερα οδηγούν σε μείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του παραγόμενου προϊόντος, με αντίστοιχο οικονομικό όφελος για τους παραγωγούς. Στην παρουσίασή του, ο Δρ. Θ. Θωμίδης αναφέρθηκε στην ανάγκη εξορθολογισμού των φυτοπροστατευτικών επεμβάσεων, με σκοπό τόσο τη μείωση του κόστους παραγωγής όσο και της μείωσης των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Μέσω από την ημερίδα αναδείχθηκε ο ρόλος των δεδομένων στην υποστήριξη λήψης αποφάσεων από τους παραγωγούς, που οδηγούν τόσο στη βελτίωση της παραγωγής όσο και στη μείωση του κόστους παραγωγής του βαμβακιού. Όπως ανέφερε ο κ. Κουρούδης, Διευθυντής των Θρακικών Εκκοκκιστηρίων, η υιοθέτηση της ευφυούς γεωργίας στην καλλιέργεια του βαμβακιού είναι μονόδρομος για τη διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Ημερίδα gaiasense στην Κομοτηνή - κοινό

Από την πλευρά των παραγωγών υπήρξε αυξημένο ενδιαφέρον σχετικά με τη συμμετοχή τους στο έργο Ευφυούς Γεωργίας. Η εφαρμογή θα συνεχιστεί και μέσα στην επόμενη καλλιεργητική χρονιά 2018/19, κατά την οποία αποφασίστηκε να γίνει πιο εκτεταμένη εφαρμογή, ξεκινώντας από αγροτεμάχια που εφαρμόζεται στάγδην άρδευση. Σύμφωνα με το Δρ. Φώτη Χατζηπαπαδόπουλο, στην περίπτωση του βαμβακιού υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο για εξοικονόμηση αρδευτικού νερού και λιπασμάτων, καθώς για τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος.